งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563  

ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2562 (ครั้งที่ 9)... (13 มี.ค. 63)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2562 (ครั้งที่ 8)... (10 มี.ค. 63)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2562 (ครั้งที่ 7)... (9 มี.ค. 63)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/262 (ครั้งที่ 6)... (6 มี.ค. 63)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2562 (ครั้งที่ 5)... (5 มี.ค. 63)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2562 (ครั้งที่ 4)... (2 มี.ค. 63)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2562 (ครั้งที่ 3)... (2 มี.ค. 63)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2562 (ครั้งที่ 2)... (25 ก.พ. 63)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2562 (ครั้งที่ 1)... (21 ก.พ. 63)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2562 (ครั้งที่ 8)... (9 ม.ค. 63)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2562 (ครั้งที่ 7)... (8 ม.ค. 63)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2562 (ครั้งที่ 6)... (26 ธ.ค. 62)      
รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ช่วงก่อนสิ้นสุดการลงทะเบียน... (23 ธ.ค. 62)      
ประกาศ ผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (11.05 น.) โปรดอ่านรายละเอียด....... (23 ธ.ค. 62)      
ประกาศ ผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (15.34 น.) โปรดอ่านรายละเอียด....... (19 ธ.ค. 62)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2562 (ครั้งที่ 5)... (19 ธ.ค. 62)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2562 (ครั้งที่ 4)... (16 ธ.ค. 62)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2562 (ครั้งที่ 3)... (12 ธ.ค. 62)      
ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษ่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563... (25 พ.ย. 62)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2562 (ครั้งที่ 2)... (20 พ.ย. 62)      

.:: Visited [ 1,762,462 ] Times ::.
.:: Counter Started [ 01/05/2548 ] ::.
 
© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th