งานทะเบียนและประมวลผล

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558  

รายชื่อนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไชต์ ประจำภาคการศึกษา 1/2558 ระดับ ปริญญาตรี... (24 พ.ย. 58)      
ประกาศรายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่1/2558... (19 พ.ย. 58)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 1/2558 ครั้งที่ 3...... (17 พ.ย. 58)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 1/2558 ครั้งที่ 2... (2 พ.ย. 58)      
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2558... (9 ต.ค. 58)   
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ขอให้นักศึกษาทุกคนตรวจสอบ ชื่อเข้าสอบ ห้องสอบ ที่นั่งสอบให้เรียบร้อยก่อนวันเข้าสอบ อย่างน้อย 2 วันทำการ หากไม่มีรายชื่อให้ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล ในวันทำการ เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร 0-7727-8858 หรือ 0-7727-8859 ... (8 ต.ค. 58)   
รายละเอียดการรายงานตัวบัณฑิตและการฝึกซ้อมย่อย... (6 ต.ค. 58)      
ลำดับคณะที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557... (6 ต.ค. 58)      
*** การยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บและการขอเอกสารสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ***... (5 ต.ค. 58)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 1/2558 ครั้งที่ 1... (5 ต.ค. 58)      
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบกลางภาค 1/2558... (1 ต.ค. 58)      
ประกาศ...รายชื่อนักศึกษากักตัวสอบกลางภาค 1/2558... (29 ก.ย. 58)      
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557... (18 ก.ย. 58)      
ประกาศ...เลื่อนวันสอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2558... (11 ก.ย. 58)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2557 ครั้งที่ 8... (27 ส.ค. 58)      
รายงานรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาค 1/2558... (24 ส.ค. 58)      
ขอให้นางสาวภัณฑิรา พรหมวิเศษ และ นางสาวธมนธร ศรีสุวรรณ์ ติดต่องานทะเบียนและประมวลผลด่วนที่สุด ... (24 ส.ค. 58)      
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาคการศึกษาที่ 1/2558... (18 ส.ค. 58)      
ประกาศ ผลการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รายวิชาที่เปิดสอนในวข.สูราษฎร์ธานี) เวลา 11.56.00 น. โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ ... (11 ส.ค. 58)      
ประกาศ ผลการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยการจัดการ (รายวิชาที่เปิดสอนในวข.สูราษฎร์ธานี) เวลา 09.00 น. โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ ... (11 ส.ค. 58)      

.:: Visited [ 980,931 ] Times ::.
.:: Counter Started [ 01/05/2548 ] ::.
 
© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th