งานทะเบียนและประมวลผล

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560  

ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2559 (ครั้งที่ 2)... (22 พ.ค. 60)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2559 (ครั้งที่ 6)... (15 พ.ค. 60)      
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2559... (4 พ.ค. 60)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2559 (ครั้งที่ 5)... (26 เม.ย. 60)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2559 (ครั้งที่ 1)... (20 เม.ย. 60)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2559 (ครั้งที่ 4)...... (12 เม.ย. 60)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2559 (ครั้งที่ 3)... (5 เม.ย. 60)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2559 (ครั้งที่ 2)... (5 เม.ย. 60)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2559 ... (3 เม.ย. 60)      
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบกลางภาค 2/2559... (7 มี.ค. 60)      
ประกาศ..รายชื่อ นศ.ที่กักตัวสอบกลางภาค 2/2559... (7 มี.ค. 60)      
การขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2/2559 ... (1 ก.พ. 60)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2559 (ครั้งที่ 4)... (30 ม.ค. 60)      
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาคการศึกษาที่ 2/2559... (30 ม.ค. 60)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2559 (ครั้งที่ 1)... (7 ธ.ค. 59)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2559 (ครั้งที่ 4)... (7 ธ.ค. 59)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2559 (ครั้งที่ 3)...... ... (29 พ.ย. 59)      
กำหนดวันลงชื่อปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาครึ่งหนึ่ง สำหรับนักศึกษาเกินหลักสูตร ภาค 2/2559... (24 พ.ย. 59)      
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2559... (18 พ.ย. 59)      
ประกาศ...รายชื่อนักศึกษาที่กักตัวสอบไล่ ภาค 1/2559... (15 พ.ย. 59)      

.:: Visited [ 1,207,090 ] Times ::.
.:: Counter Started [ 01/05/2548 ] ::.
 
© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th