งานทะเบียนและประมวลผล

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559  

การขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2559... (4 ต.ค. 59)      
ประกาศ...รายชื่ออาจารย์คุมกักตัวสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559... (16 ก.ย. 59)      
ประกาศ...รายชื่อนักศึกษาที่กักตัวสอบกลางภาค 1/2559... (15 ก.ย. 59)      
รายชื่อนักศึกษาไม่มีชื่อเข้าสอบกลางภาค 1/2559 เนื่องจากมีปัญหาเรื่องลงทะเบียนเรียน... (12 ก.ย. 59)      
การลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาคการศึกษาที่ 1/2559... (24 ส.ค. 59)      
ประกาศผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (08.59 น.) ตรวจสอบทางระบบสารสนเทศนักศึกษา และโปรดอ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง..... (3 ส.ค. 59)      
กำหนดลงทะเบียนเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559... (2 ส.ค. 59)   
ประกาศผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2558 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (14.33 น.) ตรวจสอบทางระบบสารสนเทศนักศึกษา และโปรดอ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง... (28 ก.ค. 59)      
ประกาศ...รายวิชาจำกัดจำนวน ภาคการศึกษาที่ 1/2559... (22 ก.ค. 59)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2558 ครั้งที่ 5...... (7 ก.ค. 59)      
ระบบตรวจสอบหนี้สิน(กรณีขอเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น หนังสือรับรองความเป็นนักศึกษา/ใบประมวลผลฯลฯ)... (30 มิ.ย. 59)   
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2558 ครั้งที่ 4... (2 มิ.ย. 59)      
รายงานลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาคฤดูร้อน/2558... (30 พ.ค. 59)      
การกำหนดวันสุดท้ายของการส่งระดับคะแนนทุกรายวิชาเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558... (26 พ.ค. 59)      
ประกาศผลการศึกษา ภาค 2/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ (11.28 น.) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (13.26 น.) ตรวจสอบทางระบบสารสนเทศนักศึกษา และโปรดอ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ... (24 พ.ค. 59)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2558 ครั้งที่ 3... (24 พ.ค. 59)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2558 ครั้งที่ 2... (12 พ.ค. 59)      
การลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขตที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีของนักศึกษาวิทยาเขตตรัง ภาคฤดูร้อน/2558... (4 พ.ค. 59)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2558 ครั้งที่ 1... (2 พ.ค. 59)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2558 ครั้งที่ 4... (2 พ.ค. 59)      

.:: Visited [ 1,140,126 ] Times ::.
.:: Counter Started [ 01/05/2548 ] ::.
 
© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th