งานทะเบียนและประมวลผล

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561  

ผลการพิจารณาการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2560 ครั้งที่ 2...... (16 มี.ค. 61)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2560 ครั้งที่ 1...... (12 มี.ค. 61)      
#ประกาศเรื่องการขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ #ประจำภาคการศึกษา 2/2560... (7 มี.ค. 61)      
*** รายชื่อผู้เข้าสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและที่นั่งสอบ... (26 ก.พ. 61)   
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ภาค 1/2560 (ครั้งที่ 6) โปรดคลิกอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามประกาศ... (14 ก.พ. 61)      
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ภาค 1/2560 (ครั้งที่ 5) มีสอบกลางภาค 1 ราย โปรดคลิกอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามประกาศ... (31 ม.ค. 61)      
รายงานลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาค 2/2560... (15 ม.ค. 61)      
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ ภาค 1/2560 ครั้งที่ 4 (21.11 น.) โปรด คลิก !!!!! เพื่ออ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด... (12 ม.ค. 61)      
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ ภาค 1/2560 ครั้งที่ 3 (19.28 น.) โปรด click!!!!!! เพื่ออ่านรายละเอียด... (9 ม.ค. 61)      
ประกาศ ผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2560 ปริญญาโท ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม click !!!!!! เพื่ออ่านรายละเอียดแนวปฏิบัติ (15.12 น.)... (8 ม.ค. 61)      
ประกาศ ผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2560 ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม click !!!!!! เพื่ออ่านรายละเอียดแนวปฏิบัติ (16.13 น.)... (5 ม.ค. 61)      
ประกาศ ผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2560 ปริญญาตรี ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ click !!!!!! เพื่ออ่านรายละเอียดแนวปฏิบัติ (16.46 น.)... (4 ม.ค. 61)      
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ภาค 1/2560 (ครั้งที่ 2) โปรดคลิกอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามประกาศ... (3 ม.ค. 61)      
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ภาค 1/2560 (ครั้งที่ 1) โปรดคลิกอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามประกาศ... (26 ธ.ค. 60)      
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2560 (ครั้งที่ 6) โปรดคลิกอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามประกาศ... (18 ธ.ค. 60)      
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2560 (ครั้งที่ 5 : 07 ธ.ค. 2560) โปรดคลิกอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามประกาศ... (7 ธ.ค. 60)      
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2560... (20 พ.ย. 60)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2560 (ครั้งที่ 4)... (10 พ.ย. 60)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2560 (ครั้งที่ 3)... (9 พ.ย. 60)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2560 (ครั้งที่ 2)... (6 พ.ย. 60)      

.:: Visited [ 1,349,529 ] Times ::.
.:: Counter Started [ 01/05/2548 ] ::.
 
© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th