งานทะเบียนและประมวลผล

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558  

ประกาศรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบไล่ ภาค 2/2557 ... (1 พ.ค. 58)      
ประกาศรายชื่อกรรมการคุมสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2557... (27 เม.ย. 58)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2557 ครั้งที่ 6... (27 เม.ย. 58)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2557 ครั้งที่ 5 ... (22 เม.ย. 58)      
ขอให้นายกัมปนาท แก่นบุญ ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล ด่วนที่สุด... (21 เม.ย. 58)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2557 ครั้งที่ 4... (10 เม.ย. 58)      
ขอเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2557 ครั้งที่ 3... (10 เม.ย. 58)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2557 ครั้งที่ 3... (2 เม.ย. 58)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2557 ครั้งที่ 2... (25 มี.ค. 58)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2557 ครั้งที่ 1... (24 มี.ค. 58)      
ประกาศๆๆ..สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2557 ขั้นตอนสำคัญ กำหนดการการขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเวบ สำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี ที่จะดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2557 จะต้องดำเนินการตามเอกสารแนบครับ ... (9 มี.ค. 58)      
ประกาศ ตรวจสอบรายชื่อเข้าสอบกลางภาค 2/2557 กรุณาอ่านรายละเอียด ...(1.30 am)... (7 มี.ค. 58)      
ขอเปลี่ยนแปลงผลการเลื่อนสอบไล่ 1/2557... (17 ก.พ. 58)      
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่องานทะเบียนด่วนที่สุด (ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558) ... (11 ก.พ. 58)      
ประกาศ ผลการเรียนภาค 1/2557 ระดับปริญญาตรี เพิ่มเติม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 16.10 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม... (6 ก.พ. 58)      
ขอพบ นางสาวลลิตา อุเส็น และ นายศราวุฒิ มลยง ด่วนที่สุด... (29 ม.ค. 58)      
การส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด... (22 ม.ค. 58)      
ประกาศผลการเรียนภาค 1/2557 เพิ่มเติม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติมรายที่ยังไม่เห็นในระบบเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558)...15.25 น.... (20 ม.ค. 58)      
ประกาศ ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 1/2557 ครั้งที่ 5... (20 ม.ค. 58)      
ประกาศ ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 1/2557 ครั้งที่ 5... (20 ม.ค. 58)      

.:: Visited [ 897,376 ] Times ::.
.:: Counter Started [ 01/05/2548 ] ::.
 
© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: +66 77355040 ต่อ 2121 - 25  โทรสาร: +66 77355446
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th