งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  

ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2562... (14 พ.ย. 62)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2562 (ครั้งที่ 1)... (6 พ.ย. 62)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2562 (ครั้งที่ 7)... (6 พ.ย. 62)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2562 (ครั้งที่ 6)... (28 ต.ค. 62)      
รายงานการวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ W ไม่สมบูรณ์(ไม่ได้ยืนยันการถอนให้ครบถ้วน) ภาคการศึกษาที่ 1/2562... (28 ต.ค. 62)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2562 (ครั้งที่ 5)... (22 ต.ค. 62)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2562 (ครั้งที่ 4)... (18 ต.ค. 62)      
การขอคืนเงินค่าประกันของเสียหาย กรณีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา... (17 ต.ค. 62)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2562 (ครั้งที่ 3)... (15 ต.ค. 62)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2562 (ครั้งที่ 2)... (11 ต.ค. 62)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2562 (ครั้งที่ 1)... (1 ต.ค. 62)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 2/2561 (ครั้งที่ 3)... (11 ก.ย. 62)      
รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน และลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาคการศึกษาที่ 1/2562... (26 ส.ค. 62)      
ประกาศ ผลการศึกษาภาคฤดูร้อน /2561 ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (16.38 น.) โปรดอ่านรายละเอียด....... (13 ส.ค. 62)      
ประกาศ ผลการศึกษาภาค ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (16.06 น.) โปรดอ่านรายละเอียด....... (13 ส.ค. 62)      
กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ม.อ. วันที่ 7-9 กันยายน 2562... (10 ก.ค. 62)   
ตารางลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562... (9 ก.ค. 62)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 2/2561 (ครั้งที่ 2)... (28 มิ.ย. 62)      
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562... (13 มิ.ย. 62)      
ประกาศ ผลการศึกษาภาค 2/2561 ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (16.00 น.) โปรดอ่านรายละเอียด....... (30 พ.ค. 62)      

.:: Visited [ 1,658,536 ] Times ::.
.:: Counter Started [ 01/05/2548 ] ::.
 
© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th