งานทะเบียนและประมวลผล

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559  

ประกาศ...รายวิชาจำกัดจำนวน ภาคการศึกษาที่ 1/2559... (22 ก.ค. 59)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2558 ครั้งที่ 5...... (7 ก.ค. 59)      
ระบบตรวจสอบหนี้สิน(กรณีขอเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น หนังสือรับรองความเป็นนักศึกษา/ใบประมวลผลฯลฯ)... (30 มิ.ย. 59)   
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2558 ครั้งที่ 4... (2 มิ.ย. 59)      
รายงานลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาคฤดูร้อน/2558... (30 พ.ค. 59)      
การกำหนดวันสุดท้ายของการส่งระดับคะแนนทุกรายวิชาเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558... (26 พ.ค. 59)      
ประกาศผลการศึกษา ภาค 2/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ (11.28 น.) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (13.26 น.) ตรวจสอบทางระบบสารสนเทศนักศึกษา และโปรดอ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ... (24 พ.ค. 59)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2558 ครั้งที่ 3... (24 พ.ค. 59)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2558 ครั้งที่ 2... (12 พ.ค. 59)      
การลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขตที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีของนักศึกษาวิทยาเขตตรัง ภาคฤดูร้อน/2558... (4 พ.ค. 59)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2558 ครั้งที่ 1... (2 พ.ค. 59)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2558 ครั้งที่ 4... (2 พ.ค. 59)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2558 ครั้งที่ 3...... ... (29 เม.ย. 59)      
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2558... (12 เม.ย. 59)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2558 ครั้งที่ 2...... (7 เม.ย. 59)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2558 ครั้งที่ 1... (31 มี.ค. 59)      
รายงานการถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ W ไม่สมบูรณ์ ภาค 2/2558... (25 มี.ค. 59)      
ประกาศ เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กรุณาอ่านรายละเอียด... (2 มี.ค. 59)      
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบกลางภาค 2/2558... (25 ก.พ. 59)      
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียน และต้องติดต่องานทะเบียนฯ เพื่อดำเนินการเพิ่มเติม ภาค 2/2558 ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ก่อนเวลา 16.30 น. และจะไม่มีชื่อเข้าสอบ ต้องดำเนินการเพิ่มชื่อเข้าสอบก่อนสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน กรณีวันสอบตรงกับวันหยุดต้องดำเนินการเพิ่มชื่อให้เรียบร้อยภายในวัน... (18 ก.พ. 59)      

.:: Visited [ 1,094,386 ] Times ::.
.:: Counter Started [ 01/05/2548 ] ::.
 
© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th