งานทะเบียนและประมวลผล
 
 

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557  

ประกาศ...คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 3/2556... (11 เม.ย. 57)      
ประกาศผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 2/2556 ครั้งที่ 4... (4 เม.ย. 57)      
ประกาศผลการเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาค 2/2556 เวลา 14.00 น. โปรดอ่านรายละเอียด... (1 เม.ย. 57)      
ประกาศผลการเรียน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ภาค 2/2556 เวลา 16.05 น. อ่านรายละเอียด... (31 มี.ค. 57)      
ประกาศผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 2/2556 ครั้งที่ 3... (27 มี.ค. 57)      
ประกาศผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 2/2556 ครั้งที่ 2... (27 มี.ค. 57)      
ประกาศ กำหนดการแจ้งผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาทุกคนต้องอ่านค่ะ... (20 มี.ค. 57)      
ขั้นตอนการดำเนินการ ขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บ ระดับปริญญาโท... (20 มี.ค. 57)      
นักศึกษาใหม่ พิมพ์ใบนำชำระเงิน ที่นี้... (17 มี.ค. 57)   
ประกาศผลการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2556 ครั้งที่ 1... (6 มี.ค. 57)      
ประกาศผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2556 ครั้งที่ 6 ... (6 มี.ค. 57)      
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบไล่ ภาค 2/2556 ครั้งที่ 1... (20 ก.พ. 57)      
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2556... (20 ก.พ. 57)      
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/ 2556 ครั้งที่ 5 ... (11 ก.พ. 57)      
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2556 ครั้งที่ 4... (28 ม.ค. 57)      
ประกาศผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2556 ครั้งที่ 3... (21 ม.ค. 57)      
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2556 ครั้งที่ 2... (14 ม.ค. 57)      
ประกาศ...กรรมการคุมกักตัวสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2556... (23 ธ.ค. 56)      
ประกาศ ผลการการเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2556 ครั้งที่ 1... (18 ธ.ค. 56)      
ประกาศผลการเรียนเพิ่มเติมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) เวลา 19.24... (1 ธ.ค. 56)      

.:: Visited [ 761,193 ] Times ::.
.:: Counter Started [ 01/05/2548 ] ::.
 
© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: +66 77355040 ต่อ 2121 - 25  โทรสาร: +66 77355446
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th