งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562  

การยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ ประจำภาคการศึกษา 2/2562... (1 ก.พ. 62)      
รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561... (11 ม.ค. 62)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2561 (ครั้งที่ 3)... (7 ม.ค. 62)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2561 (ครั้งที่ 8)... (7 ม.ค. 62)      
ประกาศ ผลการศึกษาภาค 1/2561 ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (13.52 น.) โปรดอ่านรายละเอียด....... (3 ม.ค. 62)      
ประกาศ ผลการศึกษาภาค 1/2561 ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (15.52 น.) โปรดอ่านรายละเอียด....... (28 ธ.ค. 61)      
ประกาศ ผลการศึกษาภาค 1/2561 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (13.25 น.) โปรดอ่านรายละเอียด....... (28 ธ.ค. 61)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2561 (ครั้งที่ 2)... (20 ธ.ค. 61)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2561 (ครั้งที่ 1)... (18 ธ.ค. 61)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2561 (ครั้งที่ 7)... (7 ธ.ค. 61)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2561 (ครั้งที่ 6)... (29 พ.ย. 61)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2561 (ครั้งที่ 5)... (26 พ.ย. 61)      
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2561... (20 พ.ย. 61)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2561 (ครั้งที่ 4)... (14 พ.ย. 61)      
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561... (28 ก.ย. 61)      
รายงานลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ช่วงที่ 1... (21 ส.ค. 61)      
ประกาศ ผลการศึกษาภาคฤดูร้อน /2560 คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม click !!!!!! เพื่ออ่านรายละเอียดแนวปฏิบัติ (09.02 น.)... (14 ส.ค. 61)      
ประกาศ ผลการศึกษาภาคฤดูร้อน /2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ click !!!!!! เพื่ออ่านรายละเอียดแนวปฏิบัติ (15.41 น.)... (9 ส.ค. 61)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 2/2560 (ครั้งที่ 5)... (14 มิ.ย. 61)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 2/2260... (4 มิ.ย. 61)      

.:: Visited [ 1,513,656 ] Times ::.
.:: Counter Started [ 01/05/2548 ] ::.
 
© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th