งานทะเบียนและประมวลผล

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560  

ประกาศผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน / 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุุตสาหกรรม (16.17 น.) ตรวจสอบทางระบบสารสนเทศนักศึกษา ..click. เพื่ออ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง......... (17 ส.ค. 60)      
ประกาศผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน / 2559 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (16.27 น.) ตรวจสอบทางระบบสารสนเทศนักศึกษา ..click. เพื่ออ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง...... (11 ส.ค. 60)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2559 (ครั้งที่ 7)... (18 ก.ค. 60)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2559 (ครั้งที่ 6)... (22 มิ.ย. 60)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2559 (ครั้งที่ 5)... (15 มิ.ย. 60)      
ประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 / 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสหกรรม (16.41 น.) ตรวจสอบทางระบบสารสนเทศนักศึกษา ..click. เพื่ออ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง... (12 มิ.ย. 60)      
ประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 / 2559 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (14.35 น.) ตรวจสอบทางระบบสารสนเทศนักศึกษา ..click. เพื่ออ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง... (9 มิ.ย. 60)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2559 (ครั้งที่ 4)... (8 มิ.ย. 60)      
z... (8 มิ.ย. 60)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2559 (ครั้งที่ 3)... (31 พ.ค. 60)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2559 (ครั้งที่ 2)... (22 พ.ค. 60)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2559 (ครั้งที่ 6)... (15 พ.ค. 60)      
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2559... (4 พ.ค. 60)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2559 (ครั้งที่ 5)... (26 เม.ย. 60)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2559 (ครั้งที่ 1)... (20 เม.ย. 60)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2559 (ครั้งที่ 4)...... (12 เม.ย. 60)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2559 (ครั้งที่ 3)... (5 เม.ย. 60)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2559 (ครั้งที่ 2)... (5 เม.ย. 60)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2559 ... (3 เม.ย. 60)      
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบกลางภาค 2/2559... (7 มี.ค. 60)      

.:: Visited [ 1,257,892 ] Times ::.
.:: Counter Started [ 01/05/2548 ] ::.
 
© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th