งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562  
แสดงรายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 1428 รายการหน้า 1/72
รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561... (11 ม.ค. 62) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2561 (ครั้งที่ 3)... (7 ม.ค. 62) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2561 (ครั้งที่ 8)... (7 ม.ค. 62) 
ประกาศ ผลการศึกษาภาค 1/2561 ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (13.52 น.) โปรดอ่านรายละเอียด....... (3 ม.ค. 62) 
ประกาศ ผลการศึกษาภาค 1/2561 ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (15.52 น.) โปรดอ่านรายละเอียด....... (28 ธ.ค. 61) 
ประกาศ ผลการศึกษาภาค 1/2561 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (13.25 น.) โปรดอ่านรายละเอียด....... (28 ธ.ค. 61) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2561 (ครั้งที่ 2)... (20 ธ.ค. 61) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2561 (ครั้งที่ 1)... (18 ธ.ค. 61) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2561 (ครั้งที่ 7)... (7 ธ.ค. 61) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2561 (ครั้งที่ 6)... (29 พ.ย. 61) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2561 (ครั้งที่ 5)... (26 พ.ย. 61) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2561... (20 พ.ย. 61) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2561 (ครั้งที่ 4)... (14 พ.ย. 61) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561... (28 ก.ย. 61) 
รายงานลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ช่วงที่ 1... (21 ส.ค. 61) 
ประกาศ ผลการศึกษาภาคฤดูร้อน /2560 คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม click !!!!!! เพื่ออ่านรายละเอียดแนวปฏิบัติ (09.02 น.)... (14 ส.ค. 61) 
ประกาศ ผลการศึกษาภาคฤดูร้อน /2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ click !!!!!! เพื่ออ่านรายละเอียดแนวปฏิบัติ (15.41 น.)... (9 ส.ค. 61) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 2/2560 (ครั้งที่ 5)... (14 มิ.ย. 61) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 2/2260... (4 มิ.ย. 61) 
ประกาศ ผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2560 ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ผู้ร่วมเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม click !!!!!! เพื่ออ่านรายละเอียดแนวปฏิบัติ (11.41 น.) นักศึกษาที่ไม่เห็นผลการเรียนติดต่อสำนักงานคณะ 0 7727 8886... (1 มิ.ย. 61) 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th