งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 1/74
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2562 (ครั้งที่ 2)... (25 ก.พ. 63) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2562 (ครั้งที่ 1)... (21 ก.พ. 63) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2562 (ครั้งที่ 8)... (9 ม.ค. 63) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2562 (ครั้งที่ 7)... (8 ม.ค. 63) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2562 (ครั้งที่ 6)... (26 ธ.ค. 62) 
รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ช่วงก่อนสิ้นสุดการลงทะเบียน... (23 ธ.ค. 62) 
ประกาศ ผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (11.05 น.) โปรดอ่านรายละเอียด....... (23 ธ.ค. 62) 
ประกาศ ผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (15.34 น.) โปรดอ่านรายละเอียด....... (19 ธ.ค. 62) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2562 (ครั้งที่ 5)... (19 ธ.ค. 62) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2562 (ครั้งที่ 4)... (16 ธ.ค. 62) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2562 (ครั้งที่ 3)... (12 ธ.ค. 62) 
ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษ่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563... (25 พ.ย. 62) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2562 (ครั้งที่ 2)... (20 พ.ย. 62) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2562... (14 พ.ย. 62) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2562 (ครั้งที่ 1)... (6 พ.ย. 62) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2562 (ครั้งที่ 7)... (6 พ.ย. 62) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2562 (ครั้งที่ 6)... (28 ต.ค. 62) 
รายงานการวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ W ไม่สมบูรณ์(ไม่ได้ยืนยันการถอนให้ครบถ้วน) ภาคการศึกษาที่ 1/2562... (28 ต.ค. 62) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2562 (ครั้งที่ 5)... (22 ต.ค. 62) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2562 (ครั้งที่ 4)... (18 ต.ค. 62) 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th