งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562  
แสดงรายการที่ 181 - 200 จากทั้งหมด 1429 รายการหน้า 10/72
ประกาศ ตรวจสอบรายชื่อเข้าสอบกลางภาค 2/2557 กรุณาอ่านรายละเอียด ...(1.30 am)... (7 มี.ค. 58) 
ขอเปลี่ยนแปลงผลการเลื่อนสอบไล่ 1/2557... (17 ก.พ. 58) 
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่องานทะเบียนด่วนที่สุด (ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558) ... (11 ก.พ. 58) 
ประกาศ ผลการเรียนภาค 1/2557 ระดับปริญญาตรี เพิ่มเติม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 16.10 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม... (6 ก.พ. 58) 
ขอพบ นางสาวลลิตา อุเส็น และ นายศราวุฒิ มลยง ด่วนที่สุด... (29 ม.ค. 58) 
การส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด... (22 ม.ค. 58) 
ประกาศผลการเรียนภาค 1/2557 เพิ่มเติม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติมรายที่ยังไม่เห็นในระบบเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558)...15.25 น.... (20 ม.ค. 58) 
ประกาศ ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 1/2557 ครั้งที่ 5... (20 ม.ค. 58) 
ประกาศ ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 1/2557 ครั้งที่ 5... (20 ม.ค. 58) 
รายงานลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาค 2/2557... (19 ม.ค. 58) 
http://regsp.surat.psu.ac.th... (19 ม.ค. 58) 
ประกาศ ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 1/2557 ครั้งที่ 4... (16 ม.ค. 58) 
ประกาศ ผลการเรียน ภาค 1/2557 คณะวิทยาการจัดการ ระดับบัณฑิตศึกษา เฉพาะรายที่คณะรับรองผลการเรียนมาแล้ว ...15.45 น. อ่านรายละเอียด... (14 ม.ค. 58) 
ประกาศ ผลการเรียน ภาค 1/2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษา เฉพาะรายที่คณะรับรองผลการเรียนมาแล้ว ...15.00 น. อ่านรายละเอียด... (14 ม.ค. 58) 
ประกาศ ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 1/2557 ครั้งที่ 3... (13 ม.ค. 58) 
ประกาศ ผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 15.07 น...อ่านรายละเอียดตามแนบ... (12 ม.ค. 58) 
ประกาศ ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 1/2557 ครั้งที่ 2... (7 ม.ค. 58) 
ประกาศ ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 1/2557 ครั้งที่ 1... (18 ธ.ค. 57) 
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาค 2/2557 และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2557 น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ดำเนินการดังนี้...... (9 ธ.ค. 57) 
การระงับการถอนรายวิชาเรียนของนักศึกษา กรณีนักศึกษาส่อทุจริตในการวัดผล... (4 ธ.ค. 57) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th