งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560  
แสดงรายการที่ 221 - 240 จากทั้งหมด 1380 รายการหน้า 12/69
แจ้งบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 ระบบฐานข้อมูล ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต... (28 ส.ค. 56) 
ประกาศผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2556 ครั้งที่ 1... (21 ส.ค. 56) 
รายนามผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2555... (9 ส.ค. 56) 
ประกาศ เรื่อง ให้หยุดการเรียนการสอนและการสอบในวันสำคัญทางศาสนา... (31 ก.ค. 56) 
ประกาศ...แนวปฏิบัติในการสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (29 ก.ค. 56) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2556... (18 ก.ค. 56) 
ด่วนที่สุด...นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่องานทะเบียนและประมวล ภายในวันที่ 12 กค 2556 ก่อนเวลา 11.30 น.... (10 ก.ค. 56) 
กำหนดการรายงานตัวฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 ... (9 ก.ค. 56) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล (5 ก.ค. .56)... (5 ก.ค. 56) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล (21 มิ.ย.56)... (5 ก.ค. 56) 
รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ได้ส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด เนื่องจากผลการเรียนหลังพ้นกำหนด ภาค 1/2556... (1 ก.ค. 56) 
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบีนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนดและยังไม่ได้ส่งคำร้องภาค 1/2556... (13 มิ.ย. 56) 
ประกาศผลการเรียนภาคฤดูร้อน /2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ... (7 มิ.ย. 56) 
ประกาศผลการศึกษาภาคฤดูร้อน /2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เวลา 15.30 น. ส่วนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แจ้งว่าพรุ่งนี้ แต่ไม่นัดเวลาค่ะ... (4 มิ.ย. 56) 
การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2556... (28 พ.ค. 56) 
ประกาศ...รายวิชาจำกัดจำนวน ภาคการศึกษา 1/2556... (20 พ.ค. 56) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ...... (16 พ.ค. 56) 
พิมพ์ Bill Payment นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556... (3 พ.ค. 56) 
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ... (30 เม.ย. 56) 
ตรวจสอบรหัส EMS หนังสือรับรองเรียนครบตามหลักสูตร... (18 เม.ย. 56) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th