งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 241 - 260 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 13/74
ประกาศ ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 1/2557 ครั้งที่ 1... (18 ธ.ค. 57) 
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาค 2/2557 และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2557 น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ดำเนินการดังนี้...... (9 ธ.ค. 57) 
การระงับการถอนรายวิชาเรียนของนักศึกษา กรณีนักศึกษาส่อทุจริตในการวัดผล... (4 ธ.ค. 57) 
ประกาศ....รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษา 1/2557... (2 ธ.ค. 57) 
รายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบไล่ ภาค 1/2557... (1 ธ.ค. 57) 
ประกาศ ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 1/2557 ครั้งที่ 4... (14 พ.ย. 57) 
ประกาศ ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 1/2557 ครั้งที่ 3... (11 พ.ย. 57) 
ผลการเทียบโอนรายวิชา/รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอเทียบโอน ประจำภาคการศึกษา 1/2557 (ประจำวันที่ 29 กันยายน 2557) *** ส่วนนักศึกษาที่ยังไม่มีผลการเทียบโอน แสดงว่าคณะยังอยู่ในช่วงการพิจารณาผลการเทียบโอนอยู่นะครับ *** ส่วนคนที่มีผลการเทียบโอนแล้วให้มาสำเนาผลการเทียบโอนได้ที่งานทะเบียนครับ..(11 พ.ย. 57... (11 พ.ย. 57) 
ประกาศ ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 1/2557 ครั้งที่ 2 ... (5 พ.ย. 57) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนสอบกลางภาค 1/2557 (ครั้งที่ 1)... (20 ต.ค. 57) 
ประกาศ เรื่องการรับัตรประจำตัวนักศึกษาและสมุดบัญชีธนาคาร สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 57... (13 ต.ค. 57) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบกลางภาค ภาค 1/2557... (30 ก.ย. 57) 
ผลการเทียบโอนรายวิชา/รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอเทียบโอน ประจำภาคการศึกษา 1/2557 (ประจำวันที่ 29 กันยายน 2557) *** ส่วนนักศึกษาที่ยังไม่มีผลการเทียบโอน แสดงว่าคณะยังอยู่ในช่วงการพิจารณาผลการเทียบโอนอยู่นะครับ *** ส่วนคนที่มีผลการเทียบโอนแล้วให้มาสำเนาผลการเทียบโอนได้ที่งานทะเบียนครับ... (29 ก.ย. 57) 
สำหรับน้องๆ ที่หา Link เว็บ คำร้องขอลงทะเบียนกรณีพิเศษ ไม่เจอครับ คลิกตาม Link นี้ได้เลยครับ ^^... (10 ก.ย. 57) 
ประกาศ เรื่อง ให้งดการเรียนการสอนเพื่อฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (27 ส.ค. 57) 
รายงานลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาค 1/2557... (26 ส.ค. 57) 
ผลการเทียบโอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษา 2/2556 (น.ส.ศศิธร เพชรเส้ง ) ติดต่อรับผลการเทียบโอนที่งานทะเบียนด้วยครับ... (19 ส.ค. 57) 
ผลการเทียบโอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษา 1/2557 *** ส่วนนักศึกษาที่ยังไม่มีผลการเทียบโอน แสดงว่าคณะยังอยู่ในช่วงการพิจารณาผลการเทียบโอนอยู่นะครับ... (18 ส.ค. 57) 
ประกาศ...รายวิชาจำกัดจำนวน ภาคการศึกษาที่ 1/2557... (25 ก.ค. 57) 
ประกาศผลการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (รอบแรก) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11.00 น. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการประกาศไปแล้วตั้งแวันที 10 มิถุนายน 2557... (21 ก.ค. 57) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th