งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 261 - 280 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 14/74
ประกาศผลการเรียนภาคฤดูร้อน /2556 จากวิทยาเขตหาดใหญ่ 10.35 น. นักศึกษาที่ไปลงทะเบียนต่างวิทยาเขตแล้วยังไมได้ผลการเรียน ให้ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด... (24 มิ.ย. 57) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่พร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ... (20 มิ.ย. 57) 
ประกาศ เรื่อง การกรอก สน.1-2 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2557... (5 มิ.ย. 57) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ... (3 มิ.ย. 57) 
ประกาศ ผลการเรียน ภาค 2/2556 เพิ่มเติม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11.23... (8 พ.ค. 57) 
ประกาศผลการเรียนภาค 2/2556 เพิ่มเติม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ... (29 เม.ย. 57) 
ประกาศ ผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (เพิ่มเติม) 16.10 น. โปรดอ่านรายละเอียด... (25 เม.ย. 57) 
ประกาศแจ้งผลการเรียน ภาค 2 /2556 ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ เวลา 11.55 น. โปรดอ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง... (21 เม.ย. 57) 
ประกาศ..รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2556 ครั้งที่ 2... (17 เม.ย. 57) 
ประกาศ...คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 3/2556... (11 เม.ย. 57) 
ประกาศผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 2/2556 ครั้งที่ 4... (4 เม.ย. 57) 
ประกาศผลการเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาค 2/2556 เวลา 14.00 น. โปรดอ่านรายละเอียด... (1 เม.ย. 57) 
ประกาศผลการเรียน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ภาค 2/2556 เวลา 16.05 น. อ่านรายละเอียด... (31 มี.ค. 57) 
ประกาศผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 2/2556 ครั้งที่ 3... (27 มี.ค. 57) 
ประกาศผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 2/2556 ครั้งที่ 2... (27 มี.ค. 57) 
ประกาศ กำหนดการแจ้งผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาทุกคนต้องอ่านค่ะ... (20 มี.ค. 57) 
ขั้นตอนการดำเนินการ ขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บ ระดับปริญญาโท... (20 มี.ค. 57) 
นักศึกษาใหม่ พิมพ์ใบนำชำระเงิน ที่นี้... (17 มี.ค. 57) 
ประกาศผลการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2556 ครั้งที่ 1... (6 มี.ค. 57) 
ประกาศผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2556 ครั้งที่ 6 ... (6 มี.ค. 57) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th