งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 281 - 300 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 15/73
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ... (8 พ.ย. 56) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2556 ครั้งที่ 3... (30 ต.ค. 56) 
ประกาศผลการเรียน ภาค 1/2556 คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยการจัดการ ระดับบัณฑิตศึกษา จัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี... (29 ต.ค. 56) 
ประกาศผลการเรียนภาค 1/2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งผลการรับรองผลการเรียน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 15.15 จึงขอประกาศผลการเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน... (29 ต.ค. 56) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2556 ครั้งที่ 2... (29 ต.ค. 56) 
ประกาศผลการเรียน ภาค 1/2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีและการจัดการ... (28 ต.ค. 56) 
ประกาศผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2556 ครั้งที่ 1... (18 ต.ค. 56) 
การลงทะเบียนวิชา 921-472... (16 ต.ค. 56) 
สิ่งที่ควรทำก่อนการลงทะเบียน... (14 ต.ค. 56) 
รายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ... (2 ต.ค. 56) 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ... (26 ก.ย. 56) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาค 1/2556... (25 ก.ย. 56) 
ประกาศผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2556 (ครั้งที่ 5)... (6 ก.ย. 56) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2556 (ครั้งที่ 4)... (5 ก.ย. 56) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!!... (3 ก.ย. 56) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2556 ครั้งที่ 3... (3 ก.ย. 56) 
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ 2/2556 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (2 ก.ย. 56) 
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2556 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (2 ก.ย. 56) 
ประกาศผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2556 ครั้งที่ 2... (28 ส.ค. 56) 
แจ้งบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 ระบบฐานข้อมูล ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต... (28 ส.ค. 56) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th