งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 301 - 320 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 16/74
การลงทะเบียนวิชา 921-472... (16 ต.ค. 56) 
สิ่งที่ควรทำก่อนการลงทะเบียน... (14 ต.ค. 56) 
รายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ... (2 ต.ค. 56) 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ... (26 ก.ย. 56) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาค 1/2556... (25 ก.ย. 56) 
ประกาศผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2556 (ครั้งที่ 5)... (6 ก.ย. 56) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2556 (ครั้งที่ 4)... (5 ก.ย. 56) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!!... (3 ก.ย. 56) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2556 ครั้งที่ 3... (3 ก.ย. 56) 
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ 2/2556 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (2 ก.ย. 56) 
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2556 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (2 ก.ย. 56) 
ประกาศผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2556 ครั้งที่ 2... (28 ส.ค. 56) 
แจ้งบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 ระบบฐานข้อมูล ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต... (28 ส.ค. 56) 
ประกาศผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2556 ครั้งที่ 1... (21 ส.ค. 56) 
รายนามผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2555... (9 ส.ค. 56) 
ประกาศ เรื่อง ให้หยุดการเรียนการสอนและการสอบในวันสำคัญทางศาสนา... (31 ก.ค. 56) 
ประกาศ...แนวปฏิบัติในการสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (29 ก.ค. 56) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2556... (18 ก.ค. 56) 
ด่วนที่สุด...นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่องานทะเบียนและประมวล ภายในวันที่ 12 กค 2556 ก่อนเวลา 11.30 น.... (10 ก.ค. 56) 
กำหนดการรายงานตัวฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 ... (9 ก.ค. 56) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th