งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 301 - 320 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 16/73
ประกาศผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2556 ครั้งที่ 1... (21 ส.ค. 56) 
รายนามผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2555... (9 ส.ค. 56) 
ประกาศ เรื่อง ให้หยุดการเรียนการสอนและการสอบในวันสำคัญทางศาสนา... (31 ก.ค. 56) 
ประกาศ...แนวปฏิบัติในการสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (29 ก.ค. 56) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2556... (18 ก.ค. 56) 
ด่วนที่สุด...นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่องานทะเบียนและประมวล ภายในวันที่ 12 กค 2556 ก่อนเวลา 11.30 น.... (10 ก.ค. 56) 
กำหนดการรายงานตัวฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 ... (9 ก.ค. 56) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล (5 ก.ค. .56)... (5 ก.ค. 56) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล (21 มิ.ย.56)... (5 ก.ค. 56) 
รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ได้ส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด เนื่องจากผลการเรียนหลังพ้นกำหนด ภาค 1/2556... (1 ก.ค. 56) 
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบีนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนดและยังไม่ได้ส่งคำร้องภาค 1/2556... (13 มิ.ย. 56) 
ประกาศผลการเรียนภาคฤดูร้อน /2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ... (7 มิ.ย. 56) 
ประกาศผลการศึกษาภาคฤดูร้อน /2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เวลา 15.30 น. ส่วนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แจ้งว่าพรุ่งนี้ แต่ไม่นัดเวลาค่ะ... (4 มิ.ย. 56) 
การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2556... (28 พ.ค. 56) 
ประกาศ...รายวิชาจำกัดจำนวน ภาคการศึกษา 1/2556... (20 พ.ค. 56) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ...... (16 พ.ค. 56) 
พิมพ์ Bill Payment นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556... (3 พ.ค. 56) 
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ... (30 เม.ย. 56) 
ตรวจสอบรหัส EMS หนังสือรับรองเรียนครบตามหลักสูตร... (18 เม.ย. 56) 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป... (11 เม.ย. 56) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th