งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 321 - 340 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 17/74
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล (5 ก.ค. .56)... (5 ก.ค. 56) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล (21 มิ.ย.56)... (5 ก.ค. 56) 
รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ได้ส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด เนื่องจากผลการเรียนหลังพ้นกำหนด ภาค 1/2556... (1 ก.ค. 56) 
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบีนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนดและยังไม่ได้ส่งคำร้องภาค 1/2556... (13 มิ.ย. 56) 
ประกาศผลการเรียนภาคฤดูร้อน /2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ... (7 มิ.ย. 56) 
ประกาศผลการศึกษาภาคฤดูร้อน /2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เวลา 15.30 น. ส่วนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แจ้งว่าพรุ่งนี้ แต่ไม่นัดเวลาค่ะ... (4 มิ.ย. 56) 
การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2556... (28 พ.ค. 56) 
ประกาศ...รายวิชาจำกัดจำนวน ภาคการศึกษา 1/2556... (20 พ.ค. 56) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ...... (16 พ.ค. 56) 
พิมพ์ Bill Payment นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556... (3 พ.ค. 56) 
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ... (30 เม.ย. 56) 
ตรวจสอบรหัส EMS หนังสือรับรองเรียนครบตามหลักสูตร... (18 เม.ย. 56) 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป... (11 เม.ย. 56) 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป... (11 เม.ย. 56) 
รายชื่อและรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ... (10 เม.ย. 56) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล ด่วน... (9 เม.ย. 56) 
ประกาศการขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต(ระดับปริญญาตรี) ประจำภาคฤดูร้อน/2555... (5 เม.ย. 56) 
การขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2555... (2 เม.ย. 56) 
ประกาศผลการเรียนภาค 2/2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญโท เวลา 10.27 น.... (28 มี.ค. 56) 
ประกาศผลการเรียน ภาค 2/2555 ตามรายละเอียดด้านใน... (26 มี.ค. 56) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th