งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 341 - 360 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 18/73
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน @@@@... (21 ม.ค. 56) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2555 ครั้ง ที่ 3... (11 ม.ค. 56) 
ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอนและการสอบ ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2556... (10 ม.ค. 56) 
ประกาศ...การลงทะเบียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่ภาค 1/2556 เป็นต้นไป... (9 ม.ค. 56) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2555 (ครั้งที่ 2) ... (28 ธ.ค. 55) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ... (28 ธ.ค. 55) 
ประกาศผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2555 ครั้งที่ 1... (18 ธ.ค. 55) 
รายชื่อนักศึกษาที่ต้องดำเนินการขอลาพักการศึกษา เนื่องจากจำนวนหน่วยกิตไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด ภาค 2/2555... (18 ธ.ค. 55) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน... (12 ธ.ค. 55) 
ขอพบ น.ส. วิลาวัณย์ วราชัย ที่งานทะเบียนด่วน...มีปัญหาเรื่องลงทะเบียน... (12 ธ.ค. 55) 
ประกาศ น.ส.มธุรา ไชยยอด , นายสันติสุข สังคณี ติดต่อขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน... (7 ธ.ค. 55) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2555 ... (7 ธ.ค. 55) 
ด่วนที่สุด...รายชื่อนักศึกษาที่ถูกยกเลิกการลงทะเบียนและยังไม่ได้ส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนใหม่ ภาค 2/2555... (4 ธ.ค. 55) 
รับรองผลการเรียนภาค 1/2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพิ่มเติมจากวันที่ 27 พฤจิกายน 2555... (28 พ.ย. 55) 
รับรองผลการเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เพิ่มเติม หลังจากการรับรองเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555... (27 พ.ย. 55) 
ขั้นตอนการขอลงทะเบียนรายวิชาที่มีวัน-เวลาสอบตรงกัน... (27 พ.ย. 55) 
ขั้นตอนการขอลงทะเบียนเรียนโดยมีจำนวนหน่วยกิตมากกว่าหรือน้อยกว่าระเบียบกำหนด... (27 พ.ย. 55) 
ด่วนที่สุด...รายชื่อนักศึกษาที่ถูกยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2555 ... (22 พ.ย. 55) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน... (19 พ.ย. 55) 
ประกาศ นายยุทธดนัย ไม้อบเชย รหัสประจำตัวนักศึกษา 5340310925 ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล ด่วน... (19 พ.ย. 55) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th