งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 341 - 360 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 18/74
ประกาศผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 2/55 ครั้งที่ 3... (26 มี.ค. 56) 
กำหนดการแจ้งผลการเรียน ประจำภาค 2/2555... (22 มี.ค. 56) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ภาค 2/2555 ครั้งที่ 2... (20 มี.ค. 56) 
ประกาศ เรื่อง นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ........ (19 มี.ค. 56) 
ขอพบนายอดิศักดิ์ ส่งแสง 5240310583 ที่งานทะเบียนด่วนครับ ... (15 มี.ค. 56) 
ประกาศผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 2/2555 ครั้งที่ 1... (7 มี.ค. 56) 
ตรวจสอบรหัส EMS หนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาค 2/2555... (5 มี.ค. 56) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษา ที่คณะแจ้งการเข้าเรียน ตามระเบียบ พ.ศ. 2552 ข้อ 11.1 และ 11.2 ภาค 2/2555 รายวิชา 936-264 และ 935-161 ... (14 ก.พ. 56) 
ประกาศ รับรองผลการเรียนภาค 1/2555 รายนางสาวผุสสะดี ยอดแก้ว และ นางสาวนริศรา ม้องพร้า... (14 ก.พ. 56) 
ประกาศ เรื่อง การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (14 ก.พ. 56) 
ประกาศ....รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษา 2/2555... (13 ก.พ. 56) 
ประกาศ เรื่อง นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!!!!... (4 ก.พ. 56) 
ประกาศผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2555 ครั้งที่ 4... (30 ม.ค. 56) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน @@@@... (21 ม.ค. 56) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2555 ครั้ง ที่ 3... (11 ม.ค. 56) 
ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอนและการสอบ ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2556... (10 ม.ค. 56) 
ประกาศ...การลงทะเบียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่ภาค 1/2556 เป็นต้นไป... (9 ม.ค. 56) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2555 (ครั้งที่ 2) ... (28 ธ.ค. 55) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ... (28 ธ.ค. 55) 
ประกาศผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2555 ครั้งที่ 1... (18 ธ.ค. 55) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th