งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 21 - 40 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 2/73
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 2/2561 (ครั้งที่ 1)... (28 พ.ค. 62) 
ประกาศ ผลการศึกษาภาค 2/2561 ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (15.11 น.) โปรดอ่านรายละเอียด....... (23 พ.ค. 62) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2561... (23 เม.ย. 62) 
แจ้งชื่อปรับค่าธรรมเนียม 25 บาท สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเฉพาะฝึกงาน หรือสหกิจ ภาคฤดูร้อน... (5 เม.ย. 62) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2561 (ครั้งที่ 3)... (3 เม.ย. 62) 
แจ้งชื่อปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา... (27 มี.ค. 62) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2561 (ครั้งที่ 2)... (22 มี.ค. 62) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2561 (ครั้งที่ 1)... (5 มี.ค. 62) 
รายชื่อนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษา ผ่านเว็บไซต์ ประจำภาคการศึกษา 2/2561 จำนวน 1,026 ราย ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อตาม File แนบ หากนักศึกษาได้กรอกข้อมูลขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์แล้ว แต่ไม่มีรายชื่อ ให้ติดต่อที่งานทะเบียนและประมวลผลครับ... (4 มี.ค. 62) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2621... (20 ก.พ. 62) 
การยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ ประจำภาคการศึกษา 2/2562... (1 ก.พ. 62) 
รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561... (11 ม.ค. 62) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2561 (ครั้งที่ 3)... (7 ม.ค. 62) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2561 (ครั้งที่ 8)... (7 ม.ค. 62) 
ประกาศ ผลการศึกษาภาค 1/2561 ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (13.52 น.) โปรดอ่านรายละเอียด....... (3 ม.ค. 62) 
ประกาศ ผลการศึกษาภาค 1/2561 ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (15.52 น.) โปรดอ่านรายละเอียด....... (28 ธ.ค. 61) 
ประกาศ ผลการศึกษาภาค 1/2561 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (13.25 น.) โปรดอ่านรายละเอียด....... (28 ธ.ค. 61) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2561 (ครั้งที่ 2)... (20 ธ.ค. 61) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2561 (ครั้งที่ 1)... (18 ธ.ค. 61) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2561 (ครั้งที่ 7)... (7 ธ.ค. 61) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th