งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 381 - 400 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 20/73
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อรับสมุดบัญชีธนาคาร+บัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ สาขาสุราษฎร์ธานี เยื้องตลาดสดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ... (1 ต.ค. 55) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2555 ครั้งที่ 1... (1 ต.ค. 55) 
การกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2554 ... (28 ก.ย. 55) 
ด่วนที่สุด...ขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ที่งานทะเบียนฯ ภายในวันที่ 27 ก.ย.2555 ก่อนเวลา 16.30 น.... (26 ก.ย. 55) 
ประกาศผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2555 ครั้งที่ 6... (14 ก.ย. 55) 
ประกาศ...รายวิชาจำกัดจำนวน ภาคการศึกษาที่ 2/2555... (10 ก.ย. 55) 
ขอพบนายอังกูร ชายกุล 5140011065 ที่ห้องงานทะเบียนฯ เรื่องขอเทียบเท่ารายวิชา ... (7 ก.ย. 55) 
ขอพบ น.ส.สุวิมล วิจักษณ์กุล 5240110168 ที่ห้องงานทะเบียนฯ เรื่องขอนับ นก. รายวิชาชีพเลือกครับ... (7 ก.ย. 55) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/255 ครั้งที่ 5... (6 ก.ย. 55) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2555 ครั้งที่ 4... (5 ก.ย. 55) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ... (4 ก.ย. 55) 
ประกาศ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2555... (30 ส.ค. 55) 
ประกาศ ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ และลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม-ถอนวิชาเรียน ภาค 2/2555... (30 ส.ค. 55) 
แจ้งผลการขเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2555 ครั้งที่ 3... (30 ส.ค. 55) 
รายชื่อนักศึกษาที่ถูกยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2555 ... (30 ส.ค. 55) 
ประกาศการขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร​บัณฑิตสำหรับนักศึกษาที่จะไปฝึกงาน/​สหกิจในภาคการศึกษาที่ 2/​2555 ... (20 ส.ค. 55) 
การขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิตสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2555 ... (20 ส.ค. 55) 
แจ้งเปลี่ยนกำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตปีการศึกษา 2554... (17 ส.ค. 55) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาค 1/2555 ครั้งที่ 3 ที่ยังไม่ได้ส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนดที่งานทะเบียน...... (17 ส.ค. 55) 
ประกาศ นางสาวจิรวรรณ เอนกวัฒน์ ติดต่อขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ เนื่องจากที่ทำไปก่อนหน้านี้เขียนชื่อคณะผิด... (10 ส.ค. 55) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th