งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562  
แสดงรายการที่ 381 - 400 จากทั้งหมด 1429 รายการหน้า 20/72
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน... (7 ก.ค. 55) 
ขอพบนักศึกษาท่ยื่นเรื่องขอเทียบโอน/รับโอนรายวิชาไว้ ตามรายชื่อต่อไปนี้ที่ห้องงานทะเบียนฯ ครับ... (4 ก.ค. 55) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!!... (30 มิ.ย. 55) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน @@@@... (28 มิ.ย. 55) 
ประกาศ นางสาวไปรยา รุ่งรัตน์ ติดต่ออาจารย์ประจำวิชาที่ขอเลื่อนสอบด่วน ทุกรายวิชาภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 หากพ้นกำหนด นักศึกษาอาจจะได้รับระดับคะแนน E ... (27 มิ.ย. 55) 
ประกาศ ขอพบนายอาสิทธิ์ คงสิน ที่งานทะเบียนฯ ด่วน... (26 มิ.ย. 55) 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาค 1/2555... (23 มิ.ย. 55) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค 2/2554 (ครั้งที่2) ... (23 มิ.ย. 55) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับรอสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับรอสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค2/2554 (ครั้งที่4) ... (23 มิ.ย. 55) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน ++++++... (23 มิ.ย. 55) 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาส่งหักบัญชีค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2555 ... (22 มิ.ย. 55) 
ขอพบนักศึกษาดังรายชื่อต่อไปนี้ ที่งานทะเบียนฯ... (20 มิ.ย. 55) 
เปลี่ยนแปลงวันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2555... (13 มิ.ย. 55) 
ประกาศ แจ้งผลการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 1 เมื่อ 15.03 น.... (12 มิ.ย. 55) 
ประกาศ ภาคฤดุร้อน ปีการศึกษา 2554 คณะเทคโนโลยีและการจัดการ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผลการเรียนครั้งที่ 1 เวลา 15.50 น. ... (7 มิ.ย. 55) 
ขอพบนักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชา/คณะในภาคการศึกษา 1/2555 ตามรายชื่อนี้ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (6 มิ.ย. 55) 
กำหนดการแจ้งผลการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 นักศึกษาทุกคนโปรดอ่าน... (6 มิ.ย. 55) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค 2/2554 (ครั้งที่ 1) ... (29 พ.ค. 55) 
แจ้งข่าวสารสำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาเขตสุราษฎรธ์านี ประจำปีการศึกษา 2555 ... (8 พ.ค. 55) 
สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ที่ต้องการจะพิมพ์ใบ Bill Payment คลิกที่ Link นี้เลยครับ... (8 พ.ค. 55) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th