งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 401 - 420 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 21/73
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2555 ครั้งที่ 2... (9 ส.ค. 55) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน... (9 ส.ค. 55) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล ... (8 ส.ค. 55) 
ประกาศผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาคเรียน 1/2555 ครั้งที่ 1... (7 ส.ค. 55) 
ขอพบ น.ส. กัณณิสา คารทอง รหัสนักศึกษา 5340410901 ที่ห้องงานทะเบียนฯ ครับ... (1 ส.ค. 55) 
เฉลยแบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบทะเบียนนักศึกษา... (31 ก.ค. 55) 
สรุปผลคะแนนจากการตอบแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบทะเบียน....นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ... (30 ก.ค. 55) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!!!... (26 ก.ค. 55) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ... (14 ก.ค. 55) 
แจ้งการเลื่อนรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2554... (11 ก.ค. 55) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน... (7 ก.ค. 55) 
ขอพบนักศึกษาท่ยื่นเรื่องขอเทียบโอน/รับโอนรายวิชาไว้ ตามรายชื่อต่อไปนี้ที่ห้องงานทะเบียนฯ ครับ... (4 ก.ค. 55) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!!... (30 มิ.ย. 55) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน @@@@... (28 มิ.ย. 55) 
ประกาศ นางสาวไปรยา รุ่งรัตน์ ติดต่ออาจารย์ประจำวิชาที่ขอเลื่อนสอบด่วน ทุกรายวิชาภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 หากพ้นกำหนด นักศึกษาอาจจะได้รับระดับคะแนน E ... (27 มิ.ย. 55) 
ประกาศ ขอพบนายอาสิทธิ์ คงสิน ที่งานทะเบียนฯ ด่วน... (26 มิ.ย. 55) 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาค 1/2555... (23 มิ.ย. 55) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค 2/2554 (ครั้งที่2) ... (23 มิ.ย. 55) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับรอสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับรอสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค2/2554 (ครั้งที่4) ... (23 มิ.ย. 55) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน ++++++... (23 มิ.ย. 55) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th