งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562  
แสดงรายการที่ 461 - 480 จากทั้งหมด 1436 รายการหน้า 24/72
ด่วนที่สุด..ประกาศ..รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2554... (6 ม.ค. 55) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2554 ครั้งที่ 2 ... (4 ม.ค. 55) 
ขอพบ น.ส.ฐานมาศ เคียนเขา รหัสนักศึกษา 5440410954 สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ ที่ห้องงานทะเบียนฯ ครับ... (4 ม.ค. 55) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน ++++++++... (29 ธ.ค. 54) 
สำคัญมาก...ขอพบนักศึกษาปริญญาตรีที่ยังไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2554... (28 ธ.ค. 54) 
ประกาศ ขอพบนายณรงค์ศักดิ์ พุทธศรี รหัสนักศึกษา 5340310113 เพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่... (28 ธ.ค. 54) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค 1/2554 (ครั้งที่ 3) ... (28 ธ.ค. 54) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2554... (23 ธ.ค. 54) 
ประกาศ ขอพบนายพงศธร บัวทอง ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วนที่สุด... (22 ธ.ค. 54) 
สำคัญมาก ประกาศเรื่องการเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา ..สำหรับ นศ. ที่จะย้ายคณะ หรือประเภทวิชา หรือสาขา หรือผู้ที่เคยศึกษาใน มอ. แล้วผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอีก หรือ นศ. ที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ... (16 ธ.ค. 54) 
ขอพบ นศ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรูปชีวภาพ รหัส 51 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ที่งานทะเบียนฯ ครับ ... (16 ธ.ค. 54) 
ขอพบ นส.วรรนิษา ชุมเกศ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมชีวภาพ ที่งานทะเบียนฯ ครับ ... (16 ธ.ค. 54) 
ด่วนที่สุด...รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยมีจำนวนหน่วยกิตเกินหรือน้อยกว่ากำหนด(ที่ยังไม่ได้ส่งคำร้อง) ภาค 2/2554... (16 ธ.ค. 54) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอทำบัตรนักศึกษาใหม่ ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน... (15 ธ.ค. 54) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค 1/2554 (ครั้งที่ 2) ... (15 ธ.ค. 54) 
ด่วนที่สุด ...ขอพบนางสาวสาวนัสริน เจะมะ ที่งานทะเบียนฯ มีปัญหาเรื่องลงทะเบียน ภาค 2/2554... (9 ธ.ค. 54) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล... (8 ธ.ค. 54) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับรอสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับรอสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค1/2554 (ครั้งที่ 3) ... (8 ธ.ค. 54) 
ชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค 1/2554 (ครั้งที่ 1) ... (6 ธ.ค. 54) 
ประกาศ การหักบัญชีค่าธรรมเนียมการศึกษา 2/2554 (นักศึกษาที่มีปัญหาการหักบัญชี)... (25 พ.ย. 54) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th