งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 481 - 500 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 25/74
ประกาศแจ้งผลการขอเลื่อนการสอบไล่ ภาค 2/2554 ครั้ง 1... (16 ก.พ. 55) 
ด่วนที่สุด...ขอพบนางสาวศกุนตลา อุษาทิวสกาล ที่ห้องทะเบียนฯ เรื่องมีปัญหาเรื่องถอนวิชาเรียน... (15 ก.พ. 55) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล +++... (13 ก.พ. 55) 
ขอพบ นศ. ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ที่งานทะเบียนฯ เรื่องการเทียบโอนรายวิชา... (2 ก.พ. 55) 
ประกาศ การแจ้งผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2554 ครั้งที่ 7... (24 ม.ค. 55) 
ประกาศ....รายวิชาจำกัดจำนวน ภาค 1/2555... (24 ม.ค. 55) 
ประกาศ...รายวิชาจำกัดจำนวน ภาคฤดูร้อน/2554... (24 ม.ค. 55) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2554 ครั้งที่ 6... (23 ม.ค. 55) 
ขอพบ นายศุภณัฐ อำนวย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ น.ส.สายทิพย์ ขุยยกสุย สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ที่ห้องงานทะเบียนฯ ครับ เรื่องการเทียบโอนรายวิชาครับ ... (23 ม.ค. 55) 
ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ สาย เพิ่ม-ถอนรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2554 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (18 ม.ค. 55) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2554 ครั้งที่ 4... (17 ม.ค. 55) 
รายชื่อนักศึกษาที่มีปัญหา เรื่อง ถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ W ภาค 2/2554... (12 ม.ค. 55) 
ด่วนที่สุด...นักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2554....... (11 ม.ค. 55) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2554 ครั้งที่ 3... (11 ม.ค. 55) 
การลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต ภาคฤดูร้อน/2554 ที่วิทยาเขตหาดใหญ่และปัตตานี... (6 ม.ค. 55) 
ด่วนที่สุด...รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาค 2/2554 ประกาศครั้งที่ 3 สำหรับรายที่ส่งไม่เกินวันที่ 6 มค. ก่อนเวลา 9.00 น.... (6 ม.ค. 55) 
ด่วนที่สุด..ประกาศ..รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2554... (6 ม.ค. 55) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2554 ครั้งที่ 2 ... (4 ม.ค. 55) 
ขอพบ น.ส.ฐานมาศ เคียนเขา รหัสนักศึกษา 5440410954 สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ ที่ห้องงานทะเบียนฯ ครับ... (4 ม.ค. 55) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน ++++++++... (29 ธ.ค. 54) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th