งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562  
แสดงรายการที่ 481 - 500 จากทั้งหมด 1428 รายการหน้า 25/72
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับรอสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับรอสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค1/2554 (ครั้งที่ 2) ... (10 พ.ย. 54) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับรอสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับรอสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค1/2554 (ครั้งที่ 1) ... (9 พ.ย. 54) 
ประกาศ ขอนายสมชาย เดชมณี และนางสาวเสาวลักษณ์ เดชมณี ที่งานทะเบียนและประมวลผล เรื่องย้ายสาขาวิชา... (9 พ.ย. 54) 
ประกาศ น.ส.สายทิพย์ ขุยยกสุย ติดต่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!!!... (8 พ.ย. 54) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!!!!... (7 พ.ย. 54) 
ขอพบ น.ส.นาดา มะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่งานทะเบียนฯ ครับ ... (3 พ.ย. 54) 
ขอพบ น.ส. ชลลดา นาวีว่อง ที่งานทะเบียนฯ ด่วน....... (28 ต.ค. 54) 
ประกาศ แจ้งผลการเรียน ภาค 1/2554 ครั้งที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีและการจัดการ เวลา 16.25... (27 ต.ค. 54) 
ประกาศ..ผลการขอเลื่อนสอบไล่ ภาค 1/2554 ครั้งที่ 3(วันที่ 27 ตุลาคม 2554)... (27 ต.ค. 54) 
ประกาศผลการเรียน ภาค 1/2554 ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เวลา 15.25 น.... (27 ต.ค. 54) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!!!... (26 ต.ค. 54) 
ประกาศ.... ขอพบ นางสาวศุภกานต์ แก่นจันทร์ ที่งานทะเบียนฯ... (25 ต.ค. 54) 
ประกาศ ขอพบ นางสาวเมริกา ช่วยสองเมือง และนางสาวสุนิษา พุ่มเอียด ที่งานทะเบียนฯ ด่วน!!!!!... (25 ต.ค. 54) 
ประกาศ กำหนดการแจ้งผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2554 ระดับปริญญาตรี (นักศึกษาทุกคนต้องอ่าน)... (แก้ไขใหม่)... (21 ต.ค. 54) 
ขอพบนางสาวสุดารัตน์ พรหมชิต ที่งานทะเบียนฯ เรื่องลงทะเบียน ภาค 2/2554... (19 ต.ค. 54) 
กำหนดรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่1 ปี 2554... (19 ต.ค. 54) 
ด่วนที่สุด...นางสาวกุลญา จันทรมณี ติดต่องานทะเบียน เรื่องมีปัญเรื่องลงทะเบียนเรียน... (19 ต.ค. 54) 
ประกาศ...ผลการขอเลื่อนสอบไล่ ภาค 1/2554 ครั้งที่ 2(วันที่ 14 ต.ค. 2554)... (14 ต.ค. 54) 
ประกาศ หนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตประจำภาคการศึกษาที่ 1/2554... (13 ต.ค. 54) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!... (13 ต.ค. 54) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th