งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 501 - 520 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 26/73
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับรอสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับรอสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค1/2554 (ครั้งที่ 3) ... (8 ธ.ค. 54) 
ชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค 1/2554 (ครั้งที่ 1) ... (6 ธ.ค. 54) 
ประกาศ การหักบัญชีค่าธรรมเนียมการศึกษา 2/2554 (นักศึกษาที่มีปัญหาการหักบัญชี)... (25 พ.ย. 54) 
แจ้งผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2554 นายเอกวุฒิ ซ้อนศรี ... (24 พ.ย. 54) 
สำคัญมาก...นักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2554... (23 พ.ย. 54) 
ประกาศ ขอพบนางสาวกนกพร ศรีวิรัตน์ รหัส 5440310301 ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน ... (23 พ.ย. 54) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่องานทะเบียนด่วน มีปัญหาเรื่องลงทะเบียน ... (18 พ.ย. 54) 
ประกาศการขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554... (18 พ.ย. 54) 
ขอพบ นศ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ รหัส 5 1และ รหัส 50 ดังรายชื่อดังต่อไปนี้ที่งานทะเบียนฯ ครับ ... (15 พ.ย. 54) 
ขอพบนางสาวธันยา ธรรมเจรจา ที่งานทะเบียน..ด่วน...มีปัญหาเรื่องลงทะเบียน... (14 พ.ย. 54) 
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาค 2/2554(ที่ยังไม่ได้ส่งคำร้อง) ครั้งที่ 1... (10 พ.ย. 54) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับรอสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับรอสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค1/2554 (ครั้งที่ 2) ... (10 พ.ย. 54) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับรอสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับรอสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค1/2554 (ครั้งที่ 1) ... (9 พ.ย. 54) 
ประกาศ ขอนายสมชาย เดชมณี และนางสาวเสาวลักษณ์ เดชมณี ที่งานทะเบียนและประมวลผล เรื่องย้ายสาขาวิชา... (9 พ.ย. 54) 
ประกาศ น.ส.สายทิพย์ ขุยยกสุย ติดต่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!!!... (8 พ.ย. 54) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!!!!... (7 พ.ย. 54) 
ขอพบ น.ส.นาดา มะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่งานทะเบียนฯ ครับ ... (3 พ.ย. 54) 
ขอพบ น.ส. ชลลดา นาวีว่อง ที่งานทะเบียนฯ ด่วน....... (28 ต.ค. 54) 
ประกาศ แจ้งผลการเรียน ภาค 1/2554 ครั้งที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีและการจัดการ เวลา 16.25... (27 ต.ค. 54) 
ประกาศ..ผลการขอเลื่อนสอบไล่ ภาค 1/2554 ครั้งที่ 3(วันที่ 27 ตุลาคม 2554)... (27 ต.ค. 54) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th