งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 521 - 540 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 27/74
ประกาศการขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554... (18 พ.ย. 54) 
ขอพบ นศ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ รหัส 5 1และ รหัส 50 ดังรายชื่อดังต่อไปนี้ที่งานทะเบียนฯ ครับ ... (15 พ.ย. 54) 
ขอพบนางสาวธันยา ธรรมเจรจา ที่งานทะเบียน..ด่วน...มีปัญหาเรื่องลงทะเบียน... (14 พ.ย. 54) 
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาค 2/2554(ที่ยังไม่ได้ส่งคำร้อง) ครั้งที่ 1... (10 พ.ย. 54) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับรอสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับรอสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค1/2554 (ครั้งที่ 2) ... (10 พ.ย. 54) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับรอสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับรอสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค1/2554 (ครั้งที่ 1) ... (9 พ.ย. 54) 
ประกาศ ขอนายสมชาย เดชมณี และนางสาวเสาวลักษณ์ เดชมณี ที่งานทะเบียนและประมวลผล เรื่องย้ายสาขาวิชา... (9 พ.ย. 54) 
ประกาศ น.ส.สายทิพย์ ขุยยกสุย ติดต่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!!!... (8 พ.ย. 54) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!!!!... (7 พ.ย. 54) 
ขอพบ น.ส.นาดา มะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่งานทะเบียนฯ ครับ ... (3 พ.ย. 54) 
ขอพบ น.ส. ชลลดา นาวีว่อง ที่งานทะเบียนฯ ด่วน....... (28 ต.ค. 54) 
ประกาศ แจ้งผลการเรียน ภาค 1/2554 ครั้งที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีและการจัดการ เวลา 16.25... (27 ต.ค. 54) 
ประกาศ..ผลการขอเลื่อนสอบไล่ ภาค 1/2554 ครั้งที่ 3(วันที่ 27 ตุลาคม 2554)... (27 ต.ค. 54) 
ประกาศผลการเรียน ภาค 1/2554 ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เวลา 15.25 น.... (27 ต.ค. 54) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!!!... (26 ต.ค. 54) 
ประกาศ.... ขอพบ นางสาวศุภกานต์ แก่นจันทร์ ที่งานทะเบียนฯ... (25 ต.ค. 54) 
ประกาศ ขอพบ นางสาวเมริกา ช่วยสองเมือง และนางสาวสุนิษา พุ่มเอียด ที่งานทะเบียนฯ ด่วน!!!!!... (25 ต.ค. 54) 
ประกาศ กำหนดการแจ้งผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2554 ระดับปริญญาตรี (นักศึกษาทุกคนต้องอ่าน)... (แก้ไขใหม่)... (21 ต.ค. 54) 
ขอพบนางสาวสุดารัตน์ พรหมชิต ที่งานทะเบียนฯ เรื่องลงทะเบียน ภาค 2/2554... (19 ต.ค. 54) 
กำหนดรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่1 ปี 2554... (19 ต.ค. 54) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th