งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 561 - 580 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 29/73
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!!!!!!!!!!!!!!!!!... (8 ก.ค. 54) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!!!!!!!!!!!!!!!!... (8 ก.ค. 54) 
ด่วนที่สุด...ขอพบนางสาวสุกัญญา หมั่นถนอม ที่งานทะเบียนและประมวลผล มีปัญหาเรื่องการลงทะเบียน... (6 ก.ค. 54) 
ชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค 2/2553 (ครั้งที่ 6) ... (6 ก.ค. 54) 
ชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค 2/2553 (ครั้งที่ 5) ... (6 ก.ค. 54) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับรอสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับรอสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค3/2553 (ครั้งที่ 1) ... (6 ก.ค. 54) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับรอสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับรอสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค2/2553 (ครั้งที่ 10) ... (6 ก.ค. 54) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับรอสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับรอสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค2/2553 (ครั้งที่ 9) ... (6 ก.ค. 54) 
การดำเนินการกรณีที่นักศึกษาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2554 หลังพ้นกำหนด... (4 ก.ค. 54) 
ด่วนที่สุด...นางสาวสุดารัตน์ พรหมชิต ติดต่อทะเบียนด่วน เรื่องลงทะเบียนเรียน... (1 ก.ค. 54) 
ด่วนที่สุด...นายศิวัช บุญจันทร์ ติดต่อทะเบียนมีปัญหาเรื่องลงทะเบียน ภาค 1/2554... (1 ก.ค. 54) 
ขอพบนักศึกษาที่ทำเรื่องเทียบโอน/รับโอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษา 1/2554 ดังต่อไปนี้ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (29 มิ.ย. 54) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีปัญหาการหักบัญชีค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 และกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้หักบัญชีหรือจ่าย Bill Payment... (29 มิ.ย. 54) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับรอสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับรอสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค2/2553 (ครั้งที่ 8) ... (29 มิ.ย. 54) 
ประกาศ ขอพบนางสาวผุษชา สาริพันธ์ รหัส 5140111376 ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน ....... (29 มิ.ย. 54) 
นายวุฒิชัย ศรีรัตน์/นายอุดมพล รัฐแฉล้ม ติดต่องานทะเบียนด่วน...มีปัญหาเรื่องลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2554... (28 มิ.ย. 54) 
รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่าที่ระเบียบกำหนด ภาค 1/2554... (28 มิ.ย. 54) 
ประกาศ ขอพบ น.ศ.ธัญชนก ราชสุวรรณ และ น.ส. นาฎยา ชัยประพันธ์ ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน ... (24 มิ.ย. 54) 
ขอพบ น.ส.วิภาวี ฉิมพลี สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (21 มิ.ย. 54) 
ประกาศ แจ้งผลการเรียนภาคฤดูร้อน /2553 ระดับปริญญาโท (10.30 น.)... (21 มิ.ย. 54) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th