งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 41 - 60 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 3/73
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2561 (ครั้งที่ 6)... (29 พ.ย. 61) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2561 (ครั้งที่ 5)... (26 พ.ย. 61) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2561... (20 พ.ย. 61) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2561 (ครั้งที่ 4)... (14 พ.ย. 61) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561... (28 ก.ย. 61) 
รายงานลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ช่วงที่ 1... (21 ส.ค. 61) 
ประกาศ ผลการศึกษาภาคฤดูร้อน /2560 คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม click !!!!!! เพื่ออ่านรายละเอียดแนวปฏิบัติ (09.02 น.)... (14 ส.ค. 61) 
ประกาศ ผลการศึกษาภาคฤดูร้อน /2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ click !!!!!! เพื่ออ่านรายละเอียดแนวปฏิบัติ (15.41 น.)... (9 ส.ค. 61) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 2/2560 (ครั้งที่ 5)... (14 มิ.ย. 61) 
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 2/2260... (4 มิ.ย. 61) 
ประกาศ ผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2560 ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ผู้ร่วมเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม click !!!!!! เพื่ออ่านรายละเอียดแนวปฏิบัติ (11.41 น.) นักศึกษาที่ไม่เห็นผลการเรียนติดต่อสำนักงานคณะ 0 7727 8886... (1 มิ.ย. 61) 
ประกาศ ผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2560 ปริญญาตรี ปริญญาโท ผู้ร่วมเรียน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ click !!!!!! เพื่ออ่านรายละเอียดแนวปฏิบัติ (14.18 น.)... (31 พ.ค. 61) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2560 ครั้งที่ 4... (30 พ.ค. 61) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2560 ครั้งที่ 3...... (22 พ.ค. 61) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2560 ครั้งที่ 2...... (21 พ.ค. 61) 
การชำระเงิน กรณีลงทะเบียนเฉพาะวิชาฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560... (18 พ.ค. 61) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2560 ครั้งที่ 1...... (15 พ.ค. 61) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2560... (24 เม.ย. 61) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2560 ครั้งที่ 6...... (18 เม.ย. 61) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2560 ครั้งที่ 5...... (9 เม.ย. 61) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th