งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 601 - 620 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 31/73
ประกาศ เรื่อง นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!!!!!... (20 พ.ค. 54) 
ขอพบ น.ส.ฤทัย แซ่เลี้ยว สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ ปี 4 ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (19 พ.ค. 54) 
ขอพบ น.ส.ไซหนาบ เจ๊ะแอ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางน้ำ ปี 4 ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (19 พ.ค. 54) 
ขอพบ นายอมัรรอซี เจ๊ะปันจะ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางน้ำ ปี 4 ที่งานทะเบียนฯ ครับ ... (19 พ.ค. 54) 
ขอพบ น.ส.ธัญชนก ราชสุวรรณ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางน้ำ ปี 4 ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (19 พ.ค. 54) 
ขอพบนายวีระพงศ์ จงจิตร สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ปี 4 ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (18 พ.ค. 54) 
ประกาศ แจ้งผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2553 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 เวลา 09.15 น. ... (12 พ.ค. 54) 
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษา... (11 พ.ค. 54) 
ขอพบ นายอัตตพล ปลอดภัย สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (10 พ.ค. 54) 
ขอพบ น.ส.จุฑามาศ หยีราเหม สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (10 พ.ค. 54) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับรอสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับรอสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค2/2553 (ครั้งที่ 2) ... (21 เม.ย. 54) 
ขอพบ น.ส.ดลฤดี รอดแก้ว สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ที่งานทะเบียนฯ ด่วนครับ... (20 เม.ย. 54) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีปัญหาการหักบัญชีค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 และกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้หักบัญชีหรือจ่าย Bill Payment... (19 เม.ย. 54) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับรอสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับรอสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค2/2553 (ครั้งที่ 1)... (19 เม.ย. 54) 
การขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำภาคฤดูร้อน/2553... (8 เม.ย. 54) 
ประกาศ แจ้งผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2553 ครั้งที่ 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีและการจัดการ... (8 เม.ย. 54) 
รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาคฤดูร้อน/2553 ติดต่องานทะเบียนด่วนที่สุด...... (7 เม.ย. 54) 
รายวิชาปิด ภาค 3/2553... (5 เม.ย. 54) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ... (5 เม.ย. 54) 
ประกาศ แจ้งผลการเรียนระดับปริญญาโท ภาค 2/2553 ครั้งที่ 1... (1 เม.ย. 54) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th