งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 601 - 620 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 31/74
ขอพบนักศึกษา นางสาววัลลิยา ปลื้มจิตร รหัสนักศึกษา 5240410807... (10 มิ.ย. 54) 
ประกาศ แจ้งผลการเรียน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 คณะเทคโนโลยีและการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1 เวลา 11.30 น... (9 มิ.ย. 54) 
ประกาศ แจ้งผลการเรียน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 เวลา 09.00 น.... (7 มิ.ย. 54) 
นางสาวณทิพรดา ชำนาญช่าง ติดต่องานทะเบียนด่วน...เรื่องลงทะเบียนเรียน... (6 มิ.ย. 54) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล... (6 มิ.ย. 54) 
กำหนดการรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปี 2553... (2 มิ.ย. 54) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับรอสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับรอสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค2/2553 (ครั้งที่ 5) ... (2 มิ.ย. 54) 
ประกาศ กำหนดการแจ้งผลการเรียน ภาคฤดูร้อน /2553... (1 มิ.ย. 54) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับรอสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับรอสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค2/2553 (ครั้งที่ 4) ... (26 พ.ค. 54) 
ประกาศ รหัสนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา... (25 พ.ค. 54) ... (25 พ.ค. 54) 
ประกาศ รหัสนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา... (25 พ.ค. 54) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค 2/2553 (ครั้งที่ 1) ... (24 พ.ค. 54) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับรอสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับรอสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค2/2553 (ครั้งที่ 3) ... (24 พ.ค. 54) 
ประกาศ เรื่อง นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!!!!!... (20 พ.ค. 54) 
ขอพบ น.ส.ฤทัย แซ่เลี้ยว สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ ปี 4 ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (19 พ.ค. 54) 
ขอพบ น.ส.ไซหนาบ เจ๊ะแอ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางน้ำ ปี 4 ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (19 พ.ค. 54) 
ขอพบ นายอมัรรอซี เจ๊ะปันจะ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางน้ำ ปี 4 ที่งานทะเบียนฯ ครับ ... (19 พ.ค. 54) 
ขอพบ น.ส.ธัญชนก ราชสุวรรณ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางน้ำ ปี 4 ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (19 พ.ค. 54) 
ขอพบนายวีระพงศ์ จงจิตร สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ปี 4 ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (18 พ.ค. 54) 
ประกาศ แจ้งผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2553 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 เวลา 09.15 น. ... (12 พ.ค. 54) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th