งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562  
แสดงรายการที่ 681 - 700 จากทั้งหมด 1429 รายการหน้า 35/72
ขอพบนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ ชั้นปีที่ 3 ตามรายชื่อ ที่งานทะเบียนฯครับ... (8 พ.ย. 53) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี ติดต่อชำระค่าย้ายสาขาวิชา ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน... (5 พ.ย. 53) 
ด่วนที่สุด ...นางสาวเสาวลักษณ์ ฉิมพลี ติดต่อ อ. โนรี ใจใส่ เรื่องผลการเรียน ภาค 1/2553... (4 พ.ย. 53) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล !!!... (4 พ.ย. 53) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2553 ครั้งที่ 4... (4 พ.ย. 53) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2553 ครั้งที่ 3... (3 พ.ย. 53) 
ประกาศ แจ้งผลการเรียนประจำภาค 1/2553 ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประมาณ เวลา 11.20 น.... (3 พ.ย. 53) 
ประกาศ แจ้งผลการเรียนประจำภาค 1/2553 ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประมาณ เวลา 13.10 น. (02/11/53)... (3 พ.ย. 53) 
ประกาศ แจ้งผลการเรียนประจำภาค 1/2553 ครั้งที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เวลา 12.30 น. (02/11/53)... (3 พ.ย. 53) 
ประกาศ ขอพบนางสาวกมลชนก ขันแข็ง ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน... (3 พ.ย. 53) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2553 ครั้งที่ 2... (1 พ.ย. 53) 
ประกาศ กำหนดการแจ้งผลการเรียนประจำภาค 1/2553 นักศึกษาทุกคนโปรดอ่าน... (29 ต.ค. 53) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2553 ครั้งที่ 5... (19 ต.ค. 53) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2553 ครั้งที่ 1... (19 ต.ค. 53) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน++++... (11 ต.ค. 53) 
รายชื่อนักศึกษาถูกยกเลิกการลงทะเบียน เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนที่ถูกต้อง ข้อ 2.1 -2.2 ภาค 2/2553... (11 ต.ค. 53) 
ประกาศ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรมยาง ที่ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551... (10 ต.ค. 53) 
ประกาศ นางสาวนุชรี แดงโชติ รหัสนักศึกษา 5340410535 ติดต่อขอรับบัตรนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ... (7 ต.ค. 53) 
นางสาวเสาวลักษณ์ ฉิมพลี ติดต่อ งานทะเบียน ด่วน เรื่อง ลงทะเบียนเรียน ... (6 ต.ค. 53) 
นายประชา ไทยเจริญ ติดต่องานทะเบียนฯ ด่วน ภายในวันที่ 6 ต.ค. 53... (6 ต.ค. 53) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th