งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 721 - 740 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 37/74
ประกาศ แจ้งผลการเรียนประจำภาค 1/2553 ครั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประมาณ เวลา 15.00 น.... (11 พ.ย. 53) 
นักศึกษา บุคลากรท่านใดที่สั่งเสื้อที่ระลึก สามารถมารับได้ที่งานทะเบียนและประมวลผลค่ะ... (9 พ.ย. 53) 
ประกาศ แจ้งผลการเรียนประจำภาค 1/2553 ครั้งที่ 1 ระดับปริญญาโท เวลา 11.45 น.... (8 พ.ย. 53) 
ขอพบนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ ชั้นปีที่ 3 ตามรายชื่อ ที่งานทะเบียนฯครับ... (8 พ.ย. 53) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี ติดต่อชำระค่าย้ายสาขาวิชา ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน... (5 พ.ย. 53) 
ด่วนที่สุด ...นางสาวเสาวลักษณ์ ฉิมพลี ติดต่อ อ. โนรี ใจใส่ เรื่องผลการเรียน ภาค 1/2553... (4 พ.ย. 53) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล !!!... (4 พ.ย. 53) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2553 ครั้งที่ 4... (4 พ.ย. 53) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2553 ครั้งที่ 3... (3 พ.ย. 53) 
ประกาศ แจ้งผลการเรียนประจำภาค 1/2553 ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประมาณ เวลา 11.20 น.... (3 พ.ย. 53) 
ประกาศ แจ้งผลการเรียนประจำภาค 1/2553 ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประมาณ เวลา 13.10 น. (02/11/53)... (3 พ.ย. 53) 
ประกาศ แจ้งผลการเรียนประจำภาค 1/2553 ครั้งที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เวลา 12.30 น. (02/11/53)... (3 พ.ย. 53) 
ประกาศ ขอพบนางสาวกมลชนก ขันแข็ง ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน... (3 พ.ย. 53) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2553 ครั้งที่ 2... (1 พ.ย. 53) 
ประกาศ กำหนดการแจ้งผลการเรียนประจำภาค 1/2553 นักศึกษาทุกคนโปรดอ่าน... (29 ต.ค. 53) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2553 ครั้งที่ 5... (19 ต.ค. 53) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2553 ครั้งที่ 1... (19 ต.ค. 53) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน++++... (11 ต.ค. 53) 
รายชื่อนักศึกษาถูกยกเลิกการลงทะเบียน เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนที่ถูกต้อง ข้อ 2.1 -2.2 ภาค 2/2553... (11 ต.ค. 53) 
ประกาศ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรมยาง ที่ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551... (10 ต.ค. 53) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th