งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 61 - 80 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 4/73
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2560 ครั้งที่ 4...... (4 เม.ย. 61) 
รายงานถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ W ไม่สมบูรณ์ ภาค 2/2560... (2 เม.ย. 61) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2560 ครั้งที่ 3...... (28 มี.ค. 61) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2560 ครั้งที่ 2...... (16 มี.ค. 61) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2560 ครั้งที่ 1...... (12 มี.ค. 61) 
#ประกาศเรื่องการขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ #ประจำภาคการศึกษา 2/2560... (7 มี.ค. 61) 
*** รายชื่อผู้เข้าสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและที่นั่งสอบ... (26 ก.พ. 61) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ภาค 1/2560 (ครั้งที่ 6) โปรดคลิกอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามประกาศ... (14 ก.พ. 61) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ภาค 1/2560 (ครั้งที่ 5) มีสอบกลางภาค 1 ราย โปรดคลิกอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามประกาศ... (31 ม.ค. 61) 
รายงานลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาค 2/2560... (15 ม.ค. 61) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ ภาค 1/2560 ครั้งที่ 4 (21.11 น.) โปรด คลิก !!!!! เพื่ออ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด... (12 ม.ค. 61) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ ภาค 1/2560 ครั้งที่ 3 (19.28 น.) โปรด click!!!!!! เพื่ออ่านรายละเอียด... (9 ม.ค. 61) 
ประกาศ ผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2560 ปริญญาโท ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม click !!!!!! เพื่ออ่านรายละเอียดแนวปฏิบัติ (15.12 น.)... (8 ม.ค. 61) 
ประกาศ ผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2560 ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม click !!!!!! เพื่ออ่านรายละเอียดแนวปฏิบัติ (16.13 น.)... (5 ม.ค. 61) 
ประกาศ ผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2560 ปริญญาตรี ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ click !!!!!! เพื่ออ่านรายละเอียดแนวปฏิบัติ (16.46 น.)... (4 ม.ค. 61) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ภาค 1/2560 (ครั้งที่ 2) โปรดคลิกอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามประกาศ... (3 ม.ค. 61) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ภาค 1/2560 (ครั้งที่ 1) โปรดคลิกอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามประกาศ... (26 ธ.ค. 60) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2560 (ครั้งที่ 6) โปรดคลิกอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามประกาศ... (18 ธ.ค. 60) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2560 (ครั้งที่ 5 : 07 ธ.ค. 2560) โปรดคลิกอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามประกาศ... (7 ธ.ค. 60) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2560... (20 พ.ย. 60) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th