งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 801 - 820 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 41/73
ประกาศ เรื่อง การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (18 พ.ค. 53) 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการตอบคำถามแผ่นผับงานทะเบียนฉบับที่ 1 ปีที่ 5... (17 พ.ค. 53) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับรอสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับรอสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค2/2552 (ครั้งที่ 5) ... (17 พ.ค. 53) 
เลื่อนวันสอบวิชา 935-225 SOCIAL ORGANIZATION เป็นวันที่ 14 พ.ค. 2553 ... (10 พ.ค. 53) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค2/2552 (ครั้งที่ 1) ... (10 พ.ค. 53) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ดำเนินการรับเงินค่าหน่วยกิตคืน กรณีรายวิชาปิด...ที่งานทะเบียน... (10 พ.ค. 53) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับรอสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับรอสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค2/2552 (ครั้งที่ 4) ... (6 พ.ค. 53) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ........... (27 เม.ย. 53) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับรอสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับรอสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค2/2552 (ครั้งที่ 3)... (21 เม.ย. 53) 
ประกาศ ผลการขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ ภาค 2/2552 ครั้งที่ 1... (21 เม.ย. 53) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีปัญหาการหักบัญชีค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 3/2552... (19 เม.ย. 53) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับรอสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับรอสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค2/2552 (ครั้งที่ 2)... (12 เม.ย. 53) 
นายอภินันท์ เอี่ยวสำอางค์ ติดต่องานเบียน ด่วน มีปัญหาเรื่องยกเลิกลงทะเบียนเรียน ภาค3/2552... (9 เม.ย. 53) 
นายราเชนทร์ เมืองหนู ติดต่องานทะเบียน ด่วน เรื่อง มีปัญหา เรื่องถอนวิชาเรียน ภาค 3/2552... (9 เม.ย. 53) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับรอสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับรอสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค2/2552 (ครั้งที่ 1)... (5 เม.ย. 53) 
แจ้ง! เบอร์โทรภายในสำหรับติดต่อ งานทะเบียนและประมวลผล ... (5 เม.ย. 53) 
ประกาศ รายการส่งหักบัญชีโดยระบบอัตโนมัติ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2552... (3 เม.ย. 53) 
ประกาศ แจ้งผลการขอเลื่อนการสอบไล่ ภาค 2/2552 (ครั้งที่ 9)... (2 เม.ย. 53) 
ขอพบนายกุลนันทน์ ธนธีระประเสริฐ รหัสนักศึกษา 4898001 งานทะเบียนฯ ครับ... (2 เม.ย. 53) 
การขอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน/2552 ... (2 เม.ย. 53) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th