งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 841 - 860 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 43/74
ประกาศ (เวลา 08.51 น.) ผลการเรียนเพิ่มเติมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำหรับผู้ที่ยังไม่ห็นผลการเรียนเมื่อ 22 มี.ค. 2553... (23 มี.ค. 53) 
ประกาศ แจ้งผลการขอเลื่อนการสอบไล่ ภาค 2/2552 (ครั้งที่ 8)... (22 มี.ค. 53) 
ประกาศ (เวลา 14.16 น.) การแจ้งผลการเรียน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีและการจัดการ... (22 มี.ค. 53) 
ประกาศ (เวลา 13.42 น.) การแจ้งผลการเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม... (22 มี.ค. 53) 
ประกาศ (เวลา 13.10 น. ) เรื่อง ผลการเรียน ประจำภาค 2/2552... (22 มี.ค. 53) 
ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบี่ยนเรียนสาย และเพิ่มวิชาเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552... (22 มี.ค. 53) 
ด่วนมาก...ขอพบนางสาวสดุดี วังบุญคง...เรื่องมีปัญหาเรื่องการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2552... (22 มี.ค. 53) 
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง...โปรดอ่าน...... (19 มี.ค. 53) 
ด่วนที่สุด...สำหรับนักศึกษาที่ไปฝึกงาน....... (18 มี.ค. 53) 
การยกเลิกการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2552 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (18 มี.ค. 53) 
การอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ 3/2552 และ/หรือ 1/2553 เนื่องจากผลการเรียน ด่วนที่สุด นศ.ควรอ่านก่อนติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา... (16 มี.ค. 53) 
ประกาศ แจ้งผลการขอเลื่อนการสอบไล่ ภาค 2/2552 (ครั้งที่ 7)... (16 มี.ค. 53) 
ประกาศ แจ้งผลการขอเลื่อนการสอบไล่ ภาค 2/2552 (ครั้งที่ 6)... (16 มี.ค. 53) 
ประกาศ เรื่อง การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี(โดยวิธีรับรวม(Admission) และโครงการคัดเลือกนักเรียนจากภาคเหนือ)... (15 มี.ค. 53) 
ประกาศ แจ้งผลการขอเลื่อนการสอบไล่ ภาค 2/2552 (ครั้งที่ 5)... (10 มี.ค. 53) 
ประกาศ แจ้งผลการขอเลื่อนการสอบไล่ ภาค 2/2552 (ครั้งที่ 4)... (5 มี.ค. 53) 
รายชื่อนักศึกษาที่ถูกยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2553 เนื่องจากลงทะเบียนเรียนผิดระเบียบ... (5 มี.ค. 53) 
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ภาค 3/2552... (5 มี.ค. 53) 
รายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์ลงทะเบียนเรียน วข.ปัตตานี ภาค 3/2552... (5 มี.ค. 53) 
ประกาศ กำหนดการแจ้งผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2552 (โปรดอ่านรายละเอียดทุกคน ด้วยตนเองเท่านั้น)... (5 มี.ค. 53) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th