งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562  
แสดงรายการที่ 901 - 920 จากทั้งหมด 1429 รายการหน้า 46/72
ขอพบนายสามารถ เสมอภาคและนายธรรมนูญ ศรีนิล ที่ห้องงานทะเบียนฯครับ... (28 ต.ค. 52) 
ขอพบนายวัลลภ ทองพ่อค้า ที่ห้องงานทะเบียนและประมวลผลครับ... (28 ต.ค. 52) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2552 ครั้งที่ 3... (27 ต.ค. 52) 
สำคัญมาก...เรื่อง การตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2552 ภายในวันที่ 30 ต.ค.2552..มิฉะนั้น อาจจะได้ E หรือต้องลาพัก หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา..... (27 ต.ค. 52) 
ประกาศนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา 935-102 COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY... (26 ต.ค. 52) 
เปิดรายวิชาเพิ่มเติม (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)... (26 ต.ค. 52) 
ปิดรายวิชา 926-151 EXTRACURRICULUM I และเปิดรายวิชา 935-229 CO-CURRICULAR ACTIVITIES แทน ... (21 ต.ค. 52) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2552 ครั้งที่ 2... (20 ต.ค. 52) 
ประกาศ ผลการขอย้ายคณะ นางสาวสุภัคณา ยงเกียรติกานต์... (20 ต.ค. 52) 
รายวิชาที่เปิดเพิ่มเติม ภาคการศึกษา2/2552 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)... (20 ต.ค. 52) 
ขอพบ นางสาวณัฐวรรณ สุนทรพจน์ ที่งานทะเบียนฯครับ... (20 ต.ค. 52) 
ประกาศ ขอพบนางสาวสุภาวดี เพ็งบูรณ์ เรื่องบัญชีธนาคารขาดการติดต่อ... (20 ต.ค. 52) 
ประกาศ กำหนดการแจ้งผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2552 (โปรดอ่านรายละเอียดทุกคน ด้วยตนเองเท่านั้น)... (19 ต.ค. 52) 
ให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อ... (16 ต.ค. 52) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรุณาติดต่อขอรับบัตรนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนฯ... (15 ต.ค. 52) 
เปลี่ยนแปลงกลุ่มเรียนรายวิชา 935-171,935-172,935-271 ภาคการศึกษาที่ 2/2552... (13 ต.ค. 52) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2552 ครั้งที่ 1... (13 ต.ค. 52) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน ...... (9 ต.ค. 52) 
การขอหนังสือรับรองความเป็นนักศึกษาและการขอใบประมวลผลการศึกษา... (7 ต.ค. 52) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2552 ครั้งที่ 5... (7 ต.ค. 52) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th