งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 921 - 940 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 47/73
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2552 ครั้งที่ 4... (3 พ.ย. 52) 
ขอพบ น.ส.กรัณย์รัตน์ เพชรรัตน์ น.ส.อรพรรณ พินพวง และ นายชาคริต งะสมัน ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (3 พ.ย. 52) 
นางสาวหทัยกาญจน์ คงบุญ 5240310413 กรุณาติดต่องานทะเบียนด่วน... (2 พ.ย. 52) 
นางสาวมัทติกา รุ่งเรือง เรื่องกักตัวสอบ ภาค 2/2552... (30 ต.ค. 52) 
ขอพบ น.ส.กนกวรรณ สงคง ที่ห้องงานทะเบียนครับ... (29 ต.ค. 52) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรุณาติดต่อขอรับบัตรนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนฯ... (28 ต.ค. 52) 
ประกาศ ขอพบ น.ส.จารุวรรณ สิทธิฤทธิ์ รหัส 4940110508 และน.ส.หทัยกาญจน์ คงบุญ รหัส 5240310413... (28 ต.ค. 52) 
นางสาวนิตยา ยอดสุวรรณ ติดต่องานทะเบียน ด่วน... เรื่อง กักตัวสอบ...... (28 ต.ค. 52) 
ขอพบ น.ส.จุพาพร สมมารถ และ น.ส.เจนจิรา มีแสง ที่ห้องงานทะเบียนฯ ด่วนครับ... (28 ต.ค. 52) 
ประกาศ ผลการขอย้ายคณะ นางสาวนิสารัตน์ สุบินรัตน์... (28 ต.ค. 52) 
ขอพบนายสามารถ เสมอภาคและนายธรรมนูญ ศรีนิล ที่ห้องงานทะเบียนฯครับ... (28 ต.ค. 52) 
ขอพบนายวัลลภ ทองพ่อค้า ที่ห้องงานทะเบียนและประมวลผลครับ... (28 ต.ค. 52) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2552 ครั้งที่ 3... (27 ต.ค. 52) 
สำคัญมาก...เรื่อง การตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2552 ภายในวันที่ 30 ต.ค.2552..มิฉะนั้น อาจจะได้ E หรือต้องลาพัก หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา..... (27 ต.ค. 52) 
ประกาศนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา 935-102 COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY... (26 ต.ค. 52) 
เปิดรายวิชาเพิ่มเติม (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)... (26 ต.ค. 52) 
ปิดรายวิชา 926-151 EXTRACURRICULUM I และเปิดรายวิชา 935-229 CO-CURRICULAR ACTIVITIES แทน ... (21 ต.ค. 52) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2552 ครั้งที่ 2... (20 ต.ค. 52) 
ประกาศ ผลการขอย้ายคณะ นางสาวสุภัคณา ยงเกียรติกานต์... (20 ต.ค. 52) 
รายวิชาที่เปิดเพิ่มเติม ภาคการศึกษา2/2552 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)... (20 ต.ค. 52) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th