งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 941 - 960 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 48/73
ขอพบ นางสาวณัฐวรรณ สุนทรพจน์ ที่งานทะเบียนฯครับ... (20 ต.ค. 52) 
ประกาศ ขอพบนางสาวสุภาวดี เพ็งบูรณ์ เรื่องบัญชีธนาคารขาดการติดต่อ... (20 ต.ค. 52) 
ประกาศ กำหนดการแจ้งผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2552 (โปรดอ่านรายละเอียดทุกคน ด้วยตนเองเท่านั้น)... (19 ต.ค. 52) 
ให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อ... (16 ต.ค. 52) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรุณาติดต่อขอรับบัตรนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนฯ... (15 ต.ค. 52) 
เปลี่ยนแปลงกลุ่มเรียนรายวิชา 935-171,935-172,935-271 ภาคการศึกษาที่ 2/2552... (13 ต.ค. 52) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2552 ครั้งที่ 1... (13 ต.ค. 52) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน ...... (9 ต.ค. 52) 
การขอหนังสือรับรองความเป็นนักศึกษาและการขอใบประมวลผลการศึกษา... (7 ต.ค. 52) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2552 ครั้งที่ 5... (7 ต.ค. 52) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน ... ... (28 ก.ย. 52) 
เปลี่ยนแปลงกลุ่มเรียนและเวลาเรียนรายวิชา 937-264 GENETICS LABORATORY ภาคการศึกษาที่ 2/2552... (28 ก.ย. 52) 
เปลี่ยนแปลงเวลาสอบปลายภาค รายวิชา 925-351 RESEARCH METHODOLOGY IN AGRIBUSINESS AND MARKET RESEARCH ภาคการศึกษาที่ 2/2552... (28 ก.ย. 52) 
ขอพบนักศึกษาตามรายชื่อดังต่อไปนี้ที่งานทะเบียนครับ... (23 ก.ย. 52) 
ยุบกลุ่มเรียน รายวิชา 926-106 MANAGEMENT AND LEADERSHIP กลุ่ม 02 ภาค 2/2552... (22 ก.ย. 52) 
วิธีการเก็บบันทึกผลการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บของนักศึกษา... (16 ก.ย. 52) 
การดำเนินการ กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ได้ เนื่องจาก สน. 1-2 ไม่สมบูรณ์... (16 ก.ย. 52) 
รายชื่อนักศึกษากักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2552... (15 ก.ย. 52) 
รายวิชาที่เปิดเพิ่มเติม ภาคการศึกษา2/2552... (14 ก.ย. 52) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2552 ครั้งที่ 4... (13 ก.ย. 52) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th