งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 961 - 980 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 49/74
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน ...... (9 ต.ค. 52) 
การขอหนังสือรับรองความเป็นนักศึกษาและการขอใบประมวลผลการศึกษา... (7 ต.ค. 52) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2552 ครั้งที่ 5... (7 ต.ค. 52) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน ... ... (28 ก.ย. 52) 
เปลี่ยนแปลงกลุ่มเรียนและเวลาเรียนรายวิชา 937-264 GENETICS LABORATORY ภาคการศึกษาที่ 2/2552... (28 ก.ย. 52) 
เปลี่ยนแปลงเวลาสอบปลายภาค รายวิชา 925-351 RESEARCH METHODOLOGY IN AGRIBUSINESS AND MARKET RESEARCH ภาคการศึกษาที่ 2/2552... (28 ก.ย. 52) 
ขอพบนักศึกษาตามรายชื่อดังต่อไปนี้ที่งานทะเบียนครับ... (23 ก.ย. 52) 
ยุบกลุ่มเรียน รายวิชา 926-106 MANAGEMENT AND LEADERSHIP กลุ่ม 02 ภาค 2/2552... (22 ก.ย. 52) 
วิธีการเก็บบันทึกผลการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บของนักศึกษา... (16 ก.ย. 52) 
การดำเนินการ กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ได้ เนื่องจาก สน. 1-2 ไม่สมบูรณ์... (16 ก.ย. 52) 
รายชื่อนักศึกษากักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2552... (15 ก.ย. 52) 
รายวิชาที่เปิดเพิ่มเติม ภาคการศึกษา2/2552... (14 ก.ย. 52) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2552 ครั้งที่ 4... (13 ก.ย. 52) 
ประกาศ ขอพบ น.ส. ศิริรัตน์ แก้วห่อทอง, น.ส.สิริมาส เชี่ยวชำนาญ ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน...... (11 ก.ย. 52) 
ด่วนที่สุด...ระยะเวลายื่นคำร้องลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ ภาค 1/2552... (8 ก.ย. 52) 
ประกาศ นางสาวณัฐรุจา บุญส่ง ติดต่อเขียนคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน!!!!... (7 ก.ย. 52) 
ประกาศ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติตต่อเขียนคำขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา ใหม่ ที่งานทะเบียนและประมวลผล ... ด่วน !!!!... (7 ก.ย. 52) 
ประกาศ นักศึกษาชั้นปี่ที่ 1 (รหัส 52 ) ที่เปิดบัญชีและทำบัตรประจำตัวนักศึกษา รอบหลังสุด ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้แล้ว... (1 ก.ย. 52) 
ประกาศ นางสาวอามิด๊ะ หมัดล่าเต๊ะ ติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา(ชั่วคราว) ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล... (1 ก.ย. 52) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2552 ครั้งที่ 3 ... (31 ส.ค. 52) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th