งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 1021 - 1040 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 52/73
ประกาศ รายการส่งหักบัญชีโดยระบบอัตโนมัติ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2551 เพิ่มเติม... (9 เม.ย. 52) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน!!!!... (8 เม.ย. 52) 
ประกาศ รายการส่งหักบัญชีโดยระบบอัตโนมัติ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2551... (4 เม.ย. 52) 
ขอพบนักศึกษาตามรายชื่อดังต่อไปนี้ที่งานทะเบียนฯครับ... (1 เม.ย. 52) 
ประกาศ แจ้งผลการขอเลื่อนการสอบ ภาค 2/51 (เทพพิทักษ์ สรัญญา วัลยา อนุสรา)... (17 มี.ค. 52) 
ประกาศ แจ้งผลการขอเลื่อนการสอบไล่ ภาค 2/51 (นันตพร)... (13 มี.ค. 52) 
ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล ... (10 มี.ค. 52) 
นศ.สาขาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ ชั้นปีที่ 3 ลงทะเบียนรายวิชา 933-401 Practical Trainning II ภาคฤดูร้อน/2551 ได้แล้ว... (10 มี.ค. 52) 
ประกาศ กำหนดการแจ้งผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2551 (โปรดอ่านรายละเอียดทุกคน ด้วยตนเองเท่านั้น)... (10 มี.ค. 52) 
ขอพบนายปกรณ์ คงเลิศที่งานทะเบียนฯด่วนครับ... (7 มี.ค. 52) 
ประกาศรายวิชาจำกัดจำนวน ภาค 1/2552 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (5 มี.ค. 52) 
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551 สำหรับนักศึกษาต่างวิทยาเขต... (5 มี.ค. 52) 
ขอพบ น.ส.ออมทรัพย์ จินดาดำที่งานทะเบียนฯครับ... (5 มี.ค. 52) 
ประกาศ การใช้ชื่อคณะสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2552 (โปรดอ่านทุกคน)... (25 ก.พ. 52) 
ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล... (24 ก.พ. 52) 
ขอพบนักศึกษาตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เรื่องการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา... (24 ก.พ. 52) 
ขอพบ น.ส.สาวิตรี สว่างรัตน์ ที่งานทะเบียนครับ... (21 ก.พ. 52) 
รายชื่อนักศึกษากักตัวสอบไล่ในวันที่ 22 ก.พ. 52... (20 ก.พ. 52) 
ด่วนที่สุด....เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค รายวิชา 935-146 Healthy Body and Mind... (20 ก.พ. 52) 
ประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 140-290 PRACTICAL TRAINING I โปรดอ่าน... (19 ก.พ. 52) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th