งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 1021 - 1040 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 52/74
นายปิยพัชร์ ภักดี ติดต่อพบขอผู้ช่วยศาสตราจารย์โนรี ใจใส่ ด่วน... (3 มิ.ย. 52) 
รายวิชาพละศึกษาเพิ่มจำนวนรับแล้ว... (3 มิ.ย. 52) 
ปิดรายวิชา 140-210 PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT สาขา IT2... (29 พ.ค. 52) 
การเพิ่มจำนวนรับนักศึกษารายวิชาพละศึกษา ภาค 1/2552... (27 พ.ค. 52) 
ประกาศ เหตุผลที่ไม่อนุญาตให้นักศึกษายื่นคำร้องกรณีพิเศษ... (22 พ.ค. 52) 
ขอพบ น.ส.อาติกะ อาแซ ที่งานทะเบียนด่วนครับ... (21 พ.ค. 52) 
ประกาศ นางสาวศศิธร บุษภักดิ์ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล... (15 พ.ค. 52) 
ประกาศ เรื่องการเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (โดยวิธี Admission)... (13 พ.ค. 52) 
ขอพบนักศึกษาตามรายชื่อดังต่อไปนี้ที่งานทะเบียนฯครับ... (4 พ.ค. 52) 
โปรดอ่าน...นักศึกษาที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 3/2551 ...ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. 2552... (27 เม.ย. 52) 
ประกาศ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน...... (27 เม.ย. 52) 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีปัญหาการหักบัญชีค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 3/2551... (22 เม.ย. 52) 
การขอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน/2551... (20 เม.ย. 52) 
ประกาศ รายการส่งหักบัญชีโดยระบบอัตโนมัติ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2551 เพิ่มเติม... (9 เม.ย. 52) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน!!!!... (8 เม.ย. 52) 
ประกาศ รายการส่งหักบัญชีโดยระบบอัตโนมัติ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2551... (4 เม.ย. 52) 
ขอพบนักศึกษาตามรายชื่อดังต่อไปนี้ที่งานทะเบียนฯครับ... (1 เม.ย. 52) 
ประกาศ แจ้งผลการขอเลื่อนการสอบ ภาค 2/51 (เทพพิทักษ์ สรัญญา วัลยา อนุสรา)... (17 มี.ค. 52) 
ประกาศ แจ้งผลการขอเลื่อนการสอบไล่ ภาค 2/51 (นันตพร)... (13 มี.ค. 52) 
ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล ... (10 มี.ค. 52) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th