งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 1061 - 1080 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 54/73
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับประจำตัวนักศึกษาที่ งานทะเบียนและประมวลผล... (30 ธ.ค. 51) 
ด่วนมาก...โปรดอ่าน..ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2551 วิทยาเขตหาดใหญ่... (27 ธ.ค. 51) 
ขอพบ น.ส.ภิญสุดา มณเฑียรสุภา ที่งานทะเบียนฯ (เรื่องขอนับหน่วยกิตวิชาเลือก)... (26 ธ.ค. 51) 
นางสาวอนุสรา ลูกหวาย ติดต่อทะเบียนด่วน...เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา ... (25 ธ.ค. 51) 
นักศึกษากักตัวสอบกลางภาค ติดต่อลงชื่อด่วนๆๆ... (20 ธ.ค. 51) 
เปลี่ยนแปลง วัน-เวลาสอบกลางภาค รายวิชา 927-203 RUBBER PROCESSING II ... (18 ธ.ค. 51) 
สำคัญมาก....การลงทะเบียนเรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ภาค 3/2551 ...... (17 ธ.ค. 51) 
เปลี่ยนแปลงวัน-เวลาสอบปลายภาค รายวิชา 935-141 COMMUNICATION SKILLS... (13 ธ.ค. 51) 
รายชื่อนักศึกษากักตัวสอบกลางภาค 2/2551... (13 ธ.ค. 51) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อทะเบียน เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติม ภาค 2/2551... (9 ธ.ค. 51) 
ขอพบนายสุนทร ศิริสมบูรณ์ที่งานทะเบียน(เรื่องการเทียบโอนรายวิชา)... (4 ธ.ค. 51) 
ประกาศ ขอพบนางสาวสายนธี สูตแก้ว ที่ห้องทะเบียนด่วน!!!... (4 ธ.ค. 51) 
การจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในวันอีดีลอัฎฮา ประจำปี 2551 ... (3 ธ.ค. 51) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาที่งานทะเบียนและประมวลผล... ... (2 ธ.ค. 51) 
ประกาศ นางสาวภูวดี ชรัญญา ติดต่อขอรับบัตรนักศึกษาที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน...... (28 พ.ย. 51) 
การขอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษา 2/2551 (เพิ่มเติม) สำหรับนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา... (28 พ.ย. 51) 
การขอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษา 2/2551... (21 พ.ย. 51) 
เปลี่ยนแปลงวัน-เวลาสอบกลางภาค รายวิชา 935-171 CHINESE I ... (21 พ.ย. 51) 
เปลี่ยนแปลงวัน-เวลาสอบกลางภาคและปลายภาค รายวิชา 927-203... (21 พ.ย. 51) 
เปลี่ยนแปลงวัน-เวลาสอบกลางภาคและปลายภาค รายวิชา 937-123 ... (21 พ.ย. 51) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th