งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561  
แสดงรายการที่ 1101 - 1120 จากทั้งหมด 1396 รายการหน้า 56/70
รับบัตรนักศึกษา... (16 พ.ค. 51) 
ประกาศ ด่วนที่สุด สำหรับนักศึกษา รหัส 47 สาขาวิชาย่อย การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมชีวภาพ เรื่องผลการเรียน Project... (16 พ.ค. 51) 
ประกาศ เรื่องให้นักศึกษาดังรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อชำระค่าลงทะเบียนสาย ที่กิจกรรมบริหารงบประมาณ ด่วน!!!... (7 พ.ค. 51) 
ประกาศคืนเงินนักศึกษารหัส 50 ที่ชำระเงินค่าดำเนินการกรณีพิเศษ ภาคฤดูร้อน/2550... (7 พ.ค. 51) 
นักศึกษาที่ดำเนินการลงทะเบียนเรียน กรณีพิเศษ ภาคฤดูร้อน/2550 และยังไม่ได้ชำระเงิน ติดต่อชำระเงินภายในวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2551... (7 พ.ค. 51) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อทะเบียนด่วน..เรื่องการถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ W ภาคฤดูร้อน/2550... (7 พ.ค. 51) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อทะเบียน...ด่วน... (2 พ.ค. 51) 
นักศึกษาที่ดำเนินการลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ ภาคฤดูร้อน/2550.....ติดต่อทะเบียนด่วน... (1 พ.ค. 51) 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีชื่อเข้าสอบไล่ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2550... (30 เม.ย. 51) 
รับบัตรนักศึกษา... (29 เม.ย. 51) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์... (22 เม.ย. 51) 
ประกาศ........ขอพบ นางสาวกฤตาภรณ์ ชูจันทร์ และนางสาวดุษฎี สุภเพียร ที่กิจกรรมทะเบียนฯเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนบัณฑิต..... (21 เม.ย. 51) 
นางสาวนภา รัตนวรรณ์ และนางสาวพจงรักษ์ จีนเยี้ยน ติดต่อทะเบียน..เรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาค 3/2550... (18 เม.ย. 51) 
ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2550 ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการหักบัญชี... (17 เม.ย. 51) 
การขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิตระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จ 3/2550... (10 เม.ย. 51) 
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการกรณีพิเศษ... (10 เม.ย. 51) 
ประกาศ ให้นางสาวนริศรา สนธิคุณ ติดต่อชำระค่าย้ายสาขาวิชาที่กิจกรรมทะเบียนและประมวลผล ด่วน!!!... (8 เม.ย. 51) 
ขอพบ..นางสาวอัจฉราภรณ์ มีสีดี และนางสาวจันทร์จิรา มาลัยทอง..ที่ทะเบียนและประมวลผล...... (4 เม.ย. 51) 
ประกาศ รายการหักบัญชีค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน/2550 ... (4 เม.ย. 51) 
รับบัตรนักศึกษา... (4 เม.ย. 51) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th