งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 1101 - 1120 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 56/73
ประกาศ กำหนดการแจ้งผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2551 (โปรดอ่านรายละเอียดด้วยตนเองเท่านั้น)... (22 ต.ค. 51) 
ประกาศ น.ศ.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อรับบัตรประจำตัวน.ศ. ที่ งานทะเบียนฯ... (22 ต.ค. 51) 
ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันสอบกลางภาค 2/2551 วิชา 927-253 PROGRESSION OF RUBBERWOOD TECHNOLOGY... (4 ต.ค. 51) 
เปลี่ยนแปลงกำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตสำหรับผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551... (1 ต.ค. 51) 
แจ้งมติเวียน เรื่องการขอเลื่อนสอบกลางภาค เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2551... (26 ก.ย. 51) 
นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลด้วยการสอบไล่... (25 ก.ย. 51) 
กำหนดการขอขื้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2551... (19 ก.ย. 51) 
ประกาศ ขอพบนายอังกูร ชายกุล ด่วนที่สุด เรื่อง รับทราบผลการพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชา... (10 ก.ย. 51) 
ประกาศ เปลี่ยนแปลงห้องเรียน วิชา 937-265 ภาค 2/2551 ... (9 ก.ย. 51) 
รับบัตรนักศึกษา... (9 ก.ย. 51) 
ประกาศ นางสาวชุดา ซื่อสกุล ติดต่อกิจกรรมทะเบียนด่วนที่สุด... (3 ก.ย. 51) 
แจ้งมติเวียน เรื่องการขอเลื่อนสอบกลางภาค ภาค 1/2551... (3 ก.ย. 51) 
ประกาศ เปลี่ยนแปลงห้องเรียน วิชา 926-302 ภาค 2/2551 ... (3 ก.ย. 51) 
ประกาศ นางสาวทติยา ชูหนู ติดต่อกิจกรรมทะเบียน ด่วนที่สุด... (2 ก.ย. 51) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้รับสมุดบัญชีธนาคารและบัตรนักศึกษา...... (2 ก.ย. 51) 
ประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประเภทวิชาไม่ถูกต้อง ภาค3/2550 ติดต่อกิจกรรมทะเบียนฯ ด่วนที่สุด... (2 ก.ย. 51) 
การดำเนินการ กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ได้เนื่องจากสน. 1-2 ไม่สมบูรณ์... (2 ก.ย. 51) 
ประกาศด่วน....นักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2551... (28 ส.ค. 51) 
รับบัตรนักศึกษา... (28 ส.ค. 51) 
บัตรนักศึกษาที่มีปัญหา....ติดต่อทะเบียน...... (28 ส.ค. 51) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th