งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561  
แสดงรายการที่ 1121 - 1140 จากทั้งหมด 1420 รายการหน้า 57/71
นายเจษฎา จุลวรรณโณ/นายทศพร สุวรรณวงศ์/นายธีรเดช โฆสกิตติกุล และนายเกรียงไกร ขวัญเพ็ชร์ ติดต่อทะเบียนด่วน..... (23 พ.ค. 51) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อทะเบียนด่วน...เรื่องถอนวิชาเรียน ภาคฤดูร้อน... (22 พ.ค. 51) 
ขอพบ นายกษณะ แม่นทอง,น.ส.กัลยา โส๊ะหลี,นายธีรภาพย์ เอกพิพัฒน์วงค์และน.ส.นูรลัยลา ยูโซะ....... ด่วน................ (17 พ.ค. 51) 
ขอพบ นายอรรถพร จินดารัตน์ ด่วน................ (16 พ.ค. 51) 
รับบัตรนักศึกษา... (16 พ.ค. 51) 
ประกาศ ด่วนที่สุด สำหรับนักศึกษา รหัส 47 สาขาวิชาย่อย การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมชีวภาพ เรื่องผลการเรียน Project... (16 พ.ค. 51) 
ประกาศ เรื่องให้นักศึกษาดังรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อชำระค่าลงทะเบียนสาย ที่กิจกรรมบริหารงบประมาณ ด่วน!!!... (7 พ.ค. 51) 
ประกาศคืนเงินนักศึกษารหัส 50 ที่ชำระเงินค่าดำเนินการกรณีพิเศษ ภาคฤดูร้อน/2550... (7 พ.ค. 51) 
นักศึกษาที่ดำเนินการลงทะเบียนเรียน กรณีพิเศษ ภาคฤดูร้อน/2550 และยังไม่ได้ชำระเงิน ติดต่อชำระเงินภายในวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2551... (7 พ.ค. 51) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อทะเบียนด่วน..เรื่องการถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ W ภาคฤดูร้อน/2550... (7 พ.ค. 51) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อทะเบียน...ด่วน... (2 พ.ค. 51) 
นักศึกษาที่ดำเนินการลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ ภาคฤดูร้อน/2550.....ติดต่อทะเบียนด่วน... (1 พ.ค. 51) 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีชื่อเข้าสอบไล่ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2550... (30 เม.ย. 51) 
รับบัตรนักศึกษา... (29 เม.ย. 51) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์... (22 เม.ย. 51) 
ประกาศ........ขอพบ นางสาวกฤตาภรณ์ ชูจันทร์ และนางสาวดุษฎี สุภเพียร ที่กิจกรรมทะเบียนฯเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนบัณฑิต..... (21 เม.ย. 51) 
นางสาวนภา รัตนวรรณ์ และนางสาวพจงรักษ์ จีนเยี้ยน ติดต่อทะเบียน..เรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาค 3/2550... (18 เม.ย. 51) 
ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2550 ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการหักบัญชี... (17 เม.ย. 51) 
การขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิตระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จ 3/2550... (10 เม.ย. 51) 
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการกรณีพิเศษ... (10 เม.ย. 51) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th