งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 1141 - 1160 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 58/74
รับบัตรนักศึกษา และบัตรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำหรับรายที่เอกสารไม่เรียบร้อย... (6 ส.ค. 51) 
ขอพบนางสาวทติยา ชูหนู ด่วนที่สุด... (4 ส.ค. 51) 
ประกาศ ขอพบนางสาวจุฑามาส ชูดวง ด่วนที่สุด... (29 ก.ค. 51) 
รับบัตรนักศึกษา... (23 ก.ค. 51) 
ขอพบนาย จักรพงศ์ ศรีสุวรรณ เรื่องผลการเรียนภาค 3/2550 ... (14 ก.ค. 51) 
รับบัตรนักศึกษา... (10 ก.ค. 51) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อทะเบียน...ด่วน... (8 ก.ค. 51) 
ขอพบ นายพงศ์พัฒน์ สุวรรณ สาขาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่กิจกรรมทะเบียนและประมวลผล ด่วนที่สุด... (4 ก.ค. 51) 
นายศุรวีร์ ลีละวัฒน์ ติดต่อทะเบียนด่วน..เรื่องค่ากักตัวสอบ ภาค 1/2551... (2 ก.ค. 51) 
ขอพบนางสาวนิรัตน์ชลิน บำรุงภักดิ์ และนางสาวหฤทัย ชูทวี ที่กิจกรรมทะเบียน...ด่วน..เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2551... (1 ก.ค. 51) 
ประกาศ เรื่อง บัตรนักศึกษาและสมุดบัญชี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1... (26 มิ.ย. 51) 
รับบัตรนักศึกษา... (24 มิ.ย. 51) 
สำคัญมาก...เรื่องการตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2551... (20 มิ.ย. 51) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อทะเบียนด่วน...เรื่องการลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาค 1/2551... (20 มิ.ย. 51) 
ขอพบ นางสาวนฤมล ตลันกูล .เรื่องเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล... (19 มิ.ย. 51) 
ขอพบนางสาว วิกานดา คงมาก ............ที่กิจกรรมทะเบียน ฯ เรื่องเปลี่ยนชื่อ... (19 มิ.ย. 51) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อทะเบียน....เรื่องกักตัวสอบ ภาค 1/2551....... (18 มิ.ย. 51) 
ขั้นตอนการถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ W ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551... (13 มิ.ย. 51) 
ประกาศ รายการค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับหักบัญชีฯ ภาคการศึกษาที่ 1/2551... (13 มิ.ย. 51) 
รับบัตรนักศึกษา... (12 มิ.ย. 51) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th