งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 1141 - 1160 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 58/73
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อทะเบียนด่วน...เรื่องการลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาค 1/2551... (20 มิ.ย. 51) 
ขอพบ นางสาวนฤมล ตลันกูล .เรื่องเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล... (19 มิ.ย. 51) 
ขอพบนางสาว วิกานดา คงมาก ............ที่กิจกรรมทะเบียน ฯ เรื่องเปลี่ยนชื่อ... (19 มิ.ย. 51) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อทะเบียน....เรื่องกักตัวสอบ ภาค 1/2551....... (18 มิ.ย. 51) 
ขั้นตอนการถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ W ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551... (13 มิ.ย. 51) 
ประกาศ รายการค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับหักบัญชีฯ ภาคการศึกษาที่ 1/2551... (13 มิ.ย. 51) 
รับบัตรนักศึกษา... (12 มิ.ย. 51) 
ขอพบนักศึกษา นายเฉลิมพงศ์ อั้วซ้าย และ นายสุภักดิ์ พิทักษ์ธรรม เรื่องการลงทะเบียนวิชา 926-431 ด่วนที่สุด... (12 มิ.ย. 51) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อทะเบียนโดยด่วน...... (6 มิ.ย. 51) 
เปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค รายวิชา 929-422 MANAGERIAL ECONOMICS............. (5 มิ.ย. 51) 
ขอพบนาย ศยภัทร เดชสองแพรก รหัส 5140110743......................ด่วน!... (4 มิ.ย. 51) 
ประกาศ นางสาวศุภมาตย์ ชูราษฎร์ สามารถป้อนข้อมูล สน. 1-2 ได้แล้ว ... (3 มิ.ย. 51) 
ประกาศ สำหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี เรื่องตารางเรียน ตารางสอบ 1/2551 สำคัญมาก... (1 มิ.ย. 51) 
ประกาศ กำหนดแจ้งผลการเรียนภาค 3/2550 (สำคัญมาก นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาค 3/2550 ต้องอ่าน)... (30 พ.ค. 51) 
แจ้งมติการขอเลื่อนสอบ เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2551... (29 พ.ค. 51) 
ประกาศ สำหรับนักศึกษารหัส 51 ด่วนที่สุด (สำคัญมาก)... (29 พ.ค. 51) 
นางสาวรุสวาตี บือแน ติดต่อทะเบียน เรื่อง การถอนวิชาเรียนบันทึกสัญลักษณ์ w ภาคฤดูร้อน/2550... (27 พ.ค. 51) 
นางสาวออมทรัพย์ จินดาดำ ติดต่อทะเบียน..เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา... (23 พ.ค. 51) 
ประกาศรายวิชาปิด ภาคการศึกษาที่ 1/2551... (23 พ.ค. 51) 
นายเจษฎา จุลวรรณโณ/นายทศพร สุวรรณวงศ์/นายธีรเดช โฆสกิตติกุล และนายเกรียงไกร ขวัญเพ็ชร์ ติดต่อทะเบียนด่วน..... (23 พ.ค. 51) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th