งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 1161 - 1180 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 59/74
ขอพบนักศึกษา นายเฉลิมพงศ์ อั้วซ้าย และ นายสุภักดิ์ พิทักษ์ธรรม เรื่องการลงทะเบียนวิชา 926-431 ด่วนที่สุด... (12 มิ.ย. 51) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อทะเบียนโดยด่วน...... (6 มิ.ย. 51) 
เปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค รายวิชา 929-422 MANAGERIAL ECONOMICS............. (5 มิ.ย. 51) 
ขอพบนาย ศยภัทร เดชสองแพรก รหัส 5140110743......................ด่วน!... (4 มิ.ย. 51) 
ประกาศ นางสาวศุภมาตย์ ชูราษฎร์ สามารถป้อนข้อมูล สน. 1-2 ได้แล้ว ... (3 มิ.ย. 51) 
ประกาศ สำหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี เรื่องตารางเรียน ตารางสอบ 1/2551 สำคัญมาก... (1 มิ.ย. 51) 
ประกาศ กำหนดแจ้งผลการเรียนภาค 3/2550 (สำคัญมาก นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาค 3/2550 ต้องอ่าน)... (30 พ.ค. 51) 
แจ้งมติการขอเลื่อนสอบ เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2551... (29 พ.ค. 51) 
ประกาศ สำหรับนักศึกษารหัส 51 ด่วนที่สุด (สำคัญมาก)... (29 พ.ค. 51) 
นางสาวรุสวาตี บือแน ติดต่อทะเบียน เรื่อง การถอนวิชาเรียนบันทึกสัญลักษณ์ w ภาคฤดูร้อน/2550... (27 พ.ค. 51) 
นางสาวออมทรัพย์ จินดาดำ ติดต่อทะเบียน..เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา... (23 พ.ค. 51) 
ประกาศรายวิชาปิด ภาคการศึกษาที่ 1/2551... (23 พ.ค. 51) 
นายเจษฎา จุลวรรณโณ/นายทศพร สุวรรณวงศ์/นายธีรเดช โฆสกิตติกุล และนายเกรียงไกร ขวัญเพ็ชร์ ติดต่อทะเบียนด่วน..... (23 พ.ค. 51) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อทะเบียนด่วน...เรื่องถอนวิชาเรียน ภาคฤดูร้อน... (22 พ.ค. 51) 
ขอพบ นายกษณะ แม่นทอง,น.ส.กัลยา โส๊ะหลี,นายธีรภาพย์ เอกพิพัฒน์วงค์และน.ส.นูรลัยลา ยูโซะ....... ด่วน................ (17 พ.ค. 51) 
ขอพบ นายอรรถพร จินดารัตน์ ด่วน................ (16 พ.ค. 51) 
รับบัตรนักศึกษา... (16 พ.ค. 51) 
ประกาศ ด่วนที่สุด สำหรับนักศึกษา รหัส 47 สาขาวิชาย่อย การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมชีวภาพ เรื่องผลการเรียน Project... (16 พ.ค. 51) 
ประกาศ เรื่องให้นักศึกษาดังรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อชำระค่าลงทะเบียนสาย ที่กิจกรรมบริหารงบประมาณ ด่วน!!!... (7 พ.ค. 51) 
ประกาศคืนเงินนักศึกษารหัส 50 ที่ชำระเงินค่าดำเนินการกรณีพิเศษ ภาคฤดูร้อน/2550... (7 พ.ค. 51) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th