งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 1161 - 1180 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 59/73
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อทะเบียนด่วน...เรื่องถอนวิชาเรียน ภาคฤดูร้อน... (22 พ.ค. 51) 
ขอพบ นายกษณะ แม่นทอง,น.ส.กัลยา โส๊ะหลี,นายธีรภาพย์ เอกพิพัฒน์วงค์และน.ส.นูรลัยลา ยูโซะ....... ด่วน................ (17 พ.ค. 51) 
ขอพบ นายอรรถพร จินดารัตน์ ด่วน................ (16 พ.ค. 51) 
รับบัตรนักศึกษา... (16 พ.ค. 51) 
ประกาศ ด่วนที่สุด สำหรับนักศึกษา รหัส 47 สาขาวิชาย่อย การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมชีวภาพ เรื่องผลการเรียน Project... (16 พ.ค. 51) 
ประกาศ เรื่องให้นักศึกษาดังรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อชำระค่าลงทะเบียนสาย ที่กิจกรรมบริหารงบประมาณ ด่วน!!!... (7 พ.ค. 51) 
ประกาศคืนเงินนักศึกษารหัส 50 ที่ชำระเงินค่าดำเนินการกรณีพิเศษ ภาคฤดูร้อน/2550... (7 พ.ค. 51) 
นักศึกษาที่ดำเนินการลงทะเบียนเรียน กรณีพิเศษ ภาคฤดูร้อน/2550 และยังไม่ได้ชำระเงิน ติดต่อชำระเงินภายในวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2551... (7 พ.ค. 51) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อทะเบียนด่วน..เรื่องการถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ W ภาคฤดูร้อน/2550... (7 พ.ค. 51) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อทะเบียน...ด่วน... (2 พ.ค. 51) 
นักศึกษาที่ดำเนินการลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ ภาคฤดูร้อน/2550.....ติดต่อทะเบียนด่วน... (1 พ.ค. 51) 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีชื่อเข้าสอบไล่ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2550... (30 เม.ย. 51) 
รับบัตรนักศึกษา... (29 เม.ย. 51) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์... (22 เม.ย. 51) 
ประกาศ........ขอพบ นางสาวกฤตาภรณ์ ชูจันทร์ และนางสาวดุษฎี สุภเพียร ที่กิจกรรมทะเบียนฯเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนบัณฑิต..... (21 เม.ย. 51) 
นางสาวนภา รัตนวรรณ์ และนางสาวพจงรักษ์ จีนเยี้ยน ติดต่อทะเบียน..เรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาค 3/2550... (18 เม.ย. 51) 
ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2550 ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการหักบัญชี... (17 เม.ย. 51) 
การขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิตระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จ 3/2550... (10 เม.ย. 51) 
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการกรณีพิเศษ... (10 เม.ย. 51) 
ประกาศ ให้นางสาวนริศรา สนธิคุณ ติดต่อชำระค่าย้ายสาขาวิชาที่กิจกรรมทะเบียนและประมวลผล ด่วน!!!... (8 เม.ย. 51) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th