งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 101 - 120 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 6/74
รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์(ช่วงก่อนถอนรายวิชา) ภาค 1/2560... (21 ส.ค. 60) 
ประกาศผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน / 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุุตสาหกรรม (16.17 น.) ตรวจสอบทางระบบสารสนเทศนักศึกษา ..click. เพื่ออ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง......... (17 ส.ค. 60) 
ประกาศผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน / 2559 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (16.27 น.) ตรวจสอบทางระบบสารสนเทศนักศึกษา ..click. เพื่ออ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง...... (11 ส.ค. 60) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2559 (ครั้งที่ 7)... (18 ก.ค. 60) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2559 (ครั้งที่ 6)... (22 มิ.ย. 60) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2559 (ครั้งที่ 5)... (15 มิ.ย. 60) 
ประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 / 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสหกรรม (16.41 น.) ตรวจสอบทางระบบสารสนเทศนักศึกษา ..click. เพื่ออ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง... (12 มิ.ย. 60) 
ประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 / 2559 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (14.35 น.) ตรวจสอบทางระบบสารสนเทศนักศึกษา ..click. เพื่ออ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง... (9 มิ.ย. 60) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2559 (ครั้งที่ 4)... (8 มิ.ย. 60) 
z... (8 มิ.ย. 60) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2559 (ครั้งที่ 3)... (31 พ.ค. 60) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2559 (ครั้งที่ 2)... (22 พ.ค. 60) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2559 (ครั้งที่ 6)... (15 พ.ค. 60) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2559... (4 พ.ค. 60) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2559 (ครั้งที่ 5)... (26 เม.ย. 60) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2559 (ครั้งที่ 1)... (20 เม.ย. 60) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2559 (ครั้งที่ 4)...... (12 เม.ย. 60) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2559 (ครั้งที่ 3)... (5 เม.ย. 60) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2559 (ครั้งที่ 2)... (5 เม.ย. 60) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2559 ... (3 เม.ย. 60) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th