งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 101 - 120 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 6/73
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2559... (4 พ.ค. 60) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2559 (ครั้งที่ 5)... (26 เม.ย. 60) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2559 (ครั้งที่ 1)... (20 เม.ย. 60) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2559 (ครั้งที่ 4)...... (12 เม.ย. 60) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2559 (ครั้งที่ 3)... (5 เม.ย. 60) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2559 (ครั้งที่ 2)... (5 เม.ย. 60) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2559 ... (3 เม.ย. 60) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบกลางภาค 2/2559... (7 มี.ค. 60) 
ประกาศ..รายชื่อ นศ.ที่กักตัวสอบกลางภาค 2/2559... (7 มี.ค. 60) 
การขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2/2559 ... (1 ก.พ. 60) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2559 (ครั้งที่ 4)... (30 ม.ค. 60) 
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาคการศึกษาที่ 2/2559... (30 ม.ค. 60) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2559 (ครั้งที่ 1)... (7 ธ.ค. 59) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2559 (ครั้งที่ 4)... (7 ธ.ค. 59) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2559 (ครั้งที่ 3)...... ... (29 พ.ย. 59) 
กำหนดวันลงชื่อปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาครึ่งหนึ่ง สำหรับนักศึกษาเกินหลักสูตร ภาค 2/2559... (24 พ.ย. 59) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2559... (18 พ.ย. 59) 
ประกาศ...รายชื่อนักศึกษาที่กักตัวสอบไล่ ภาค 1/2559... (15 พ.ย. 59) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2559 (ครั้งที่ 2)...... (10 พ.ย. 59) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2559 (ครั้งที่ 1)...... (3 พ.ย. 59) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th