งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562  
แสดงรายการที่ 101 - 120 จากทั้งหมด 1429 รายการหน้า 6/72
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2558 ครั้งที่ 5...... (7 ก.ค. 59) 
ระบบตรวจสอบหนี้สิน(กรณีขอเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น หนังสือรับรองความเป็นนักศึกษา/ใบประมวลผลฯลฯ)... (30 มิ.ย. 59) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2558 ครั้งที่ 4... (2 มิ.ย. 59) 
รายงานลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาคฤดูร้อน/2558... (30 พ.ค. 59) 
การกำหนดวันสุดท้ายของการส่งระดับคะแนนทุกรายวิชาเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558... (26 พ.ค. 59) 
ประกาศผลการศึกษา ภาค 2/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ (11.28 น.) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (13.26 น.) ตรวจสอบทางระบบสารสนเทศนักศึกษา และโปรดอ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ... (24 พ.ค. 59) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2558 ครั้งที่ 3... (24 พ.ค. 59) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2558 ครั้งที่ 2... (12 พ.ค. 59) 
การลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขตที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีของนักศึกษาวิทยาเขตตรัง ภาคฤดูร้อน/2558... (4 พ.ค. 59) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2558 ครั้งที่ 1... (2 พ.ค. 59) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2558 ครั้งที่ 4... (2 พ.ค. 59) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2558 ครั้งที่ 3...... ... (29 เม.ย. 59) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2558... (12 เม.ย. 59) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2558 ครั้งที่ 2...... (7 เม.ย. 59) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2558 ครั้งที่ 1... (31 มี.ค. 59) 
รายงานการถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ W ไม่สมบูรณ์ ภาค 2/2558... (25 มี.ค. 59) 
ประกาศ เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กรุณาอ่านรายละเอียด... (2 มี.ค. 59) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบกลางภาค 2/2558... (25 ก.พ. 59) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียน และต้องติดต่องานทะเบียนฯ เพื่อดำเนินการเพิ่มเติม ภาค 2/2558 ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ก่อนเวลา 16.30 น. และจะไม่มีชื่อเข้าสอบ ต้องดำเนินการเพิ่มชื่อเข้าสอบก่อนสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน กรณีวันสอบตรงกับวันหยุดต้องดำเนินการเพิ่มชื่อให้เรียบร้อยภายในวัน... (18 ก.พ. 59) 
รายชื่อนักศึกษาที่ดำเนินการลงทะเบียนกรณีพิเศษ และเอกสารไม่เรียบร้อย ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ให้ดำเนินการส่งเอกสารแนบ/ข้อมูลเพิ่มเติมที่งานทะเบียนฯ ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ก่อนเวลา 16.30 น. หากพ้นกำหนดจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะลงทะเบียนกรณีพิเศษ และไม่สามารถเพิ่มชื่อเข้าสอบได้... (18 ก.พ. 59) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th