งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562  
แสดงรายการที่ 1221 - 1240 จากทั้งหมด 1429 รายการหน้า 62/72
มติคณะกรรมการประจำคณะ เรื่องการขอเลื่อนสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2550... (4 ม.ค. 51) 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีและเฉลยคำถาม ปีที่ 2 ฉบับที 6 ประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค. 50... (3 ม.ค. 51) 
ประกาศ..รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกิน หรือน้อยกว่ากำหนด ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๐... (2 ม.ค. 51) 
นางสาวปรีญารัตน์ สิทธา ติดต่อทะเบียนด่วน...เรื่องการถอนวิชาเรียน ภาค ๒/๒๕๕๐... (21 ธ.ค. 50) 
นักศึกษาทุกคนต้องตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บ ภาค 2/2550 (สำคัญมาก ทุกคนต้องอ่านรายละเอียด มิฉะนั้นจะไม่ได้เข้าสอบ) ประกาศครั้งที่ 2... (19 ธ.ค. 50) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อชำระเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ภาค ๒/๒๕๕๐ ... (19 ธ.ค. 50) 
รายชื่อนักศึกษาที่คำร้องลงทะเบียนเรียนเกิน หรือน้อยกว่ากำหนดมีปัญหา...... (19 ธ.ค. 50) 
มติการขอเลื่อนสอบไล่ กรณีนายนฤชิต สงสุวรรณ์ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๐... (17 ธ.ค. 50) 
รับบัตรนักศึกษา... (14 ธ.ค. 50) 
ประกาศ การขอคืนเงินกรณีรายวิชาปิด... (13 ธ.ค. 50) 
นางสาวสาธิยา รัตนพันธุ์ ติดต่อกิจกรรมทะเบียน ด่วนที่สุด... (4 ธ.ค. 50) 
นางสาวรติรส จันทร์แก้ว ติดต่องานทะเบียนด่วนที่สุด ภายในวันที่ 14 ธ.ค. 2550 เรื่องสถานภาพนักศึกษา... (4 ธ.ค. 50) 
ขอพบ นายธราพงษ์ ปราบกรี...ด่วน..เรื่องเปลี่ยนแปลงประเภทวิชา..... (30 พ.ย. 50) 
รับบัตรนักศึกษา... (30 พ.ย. 50) 
ประกาศ เรื่อง ขอพบนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ด้วยระบบ Bill Payment... (28 พ.ย. 50) 
ขอพบนางสาวพจงรักษ์ จีนเยี้ยน..ด่วนมาก...เรื่องบัตรนักศึกษา... (28 พ.ย. 50) 
เรื่องการลงทะเบียนเรียนเกิน หรือน้อยกว่ากำหนด ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๐... (28 พ.ย. 50) 
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๐... (23 พ.ย. 50) 
นักศึกษาทุกคนต้องตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บ ภาค 2/2550 (สำคัญมาก ทุกคนต้องอ่านรายละเอียด มิฉะนั้นจะไม่ได้เข้าสอบ)... (22 พ.ย. 50) 
ขอพบ 1.นายเอกลักษณ์ ยาอีด/2.น.ส.สุภานี พรหมเสน/3.น.ส.สิตานัน จันอินทร์/4.น.ส.กรรณการ์ คงวาริน ด่วน! เรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายการลงทะเบียน ... (20 พ.ย. 50) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th