งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560  
แสดงรายการที่ 1241 - 1260 จากทั้งหมด 1373 รายการหน้า 63/69
ด่วนมาก สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาค 1/2550... (30 ส.ค. 50) 
นางสาวสุภาวดี บุญเดช ติดต่อรับบัตรนักศึกษา ที่ทะเบียนและประมวลผล...... (29 ส.ค. 50) 
ขอพบนางสาววนิสา จันทมัตตุการ ติดต่อทะเบียนด่วน... (28 ส.ค. 50) 
เปรียบเทียบปฏิทิน ปีการศึกษา 2550 ภาค2/2550 และ 3/2550... (27 ส.ค. 50) 
ประกาศ เรื่อง การเขียนหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก... (24 ส.ค. 50) 
ประกาศ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมธนาคาร 20 บาท... (24 ส.ค. 50) 
ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550... (24 ส.ค. 50) 
นางสาวดาวรุ่ง พูลทรัพย์ ติดต่อทะเบียนด่วน...... (24 ส.ค. 50) 
ขอพบนางสาววรุณยุภา สุริยะวงศ์ ที่กิจกรรมทะเบียนและประมวลผลด่วน........ (24 ส.ค. 50) 
ประกาศ กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2550... (22 ส.ค. 50) 
รับบัตรนักศึกษา... (22 ส.ค. 50) 
ประกาศรายวิชาจำกัดจำนวนรับ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550... (22 ส.ค. 50) 
นางสาวนูวัสนี อีซอ ติดต่อทะเบียนด่วน... (16 ส.ค. 50) 
แนวปฏิบัติในการถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญญลักษณ์ W... (16 ส.ค. 50) 
ขั้นตอนในการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ ภาคการศึกษาที่ 2/2550... (16 ส.ค. 50) 
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ผ่านเว็บ ภาคการศึกษาที่ 2/2550... (16 ส.ค. 50) 
ประกาศคืนเงินค่าหน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1/2550... (16 ส.ค. 50) 
รายชื่อนักศึกษาที่ต้องชำระค่าหน่วยกิตเพิ่ม ภาคการศึกษาที่ 1/2550... (16 ส.ค. 50) 
นางสาวศิริวรรณ แย้มผล ติดต่อทะเบียน...ด่วน..... (14 ส.ค. 50) 
อาจารย์ที่ปรึกษาดูข้อมูลสน. 1-2 ผ่านเวบ... (11 ส.ค. 50) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th