งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 1241 - 1260 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 63/73
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อทะเบียน...ด่วน..เรื่องลงทะเบียนเรียนเกิน หรือน้อยกว่ากำหนด... (21 ม.ค. 51) 
บัตรนักศึกษาใครหาย ติดต่อรับได้ที่กิจกรรมทะเบียนและประมวลผล... (21 ม.ค. 51) 
รายชื่อนักศึกษาที่มีปัญหา เรื่องการถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ W ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๐... (21 ม.ค. 51) 
ประกาศการเตรียมตัวสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551... (18 ม.ค. 51) 
แจ้งมติคณะกรรมการประจำคณะ กรณีการขอเลื่อนสอบ กลางภาค ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๐... (16 ม.ค. 51) 
ประกาศรายวิชาจำกัดจำนวนรับ ภาคการศึกษา ฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๐... (15 ม.ค. 51) 
ประกาศแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่4 ( รหัส 47) สำคัญมากต้องอ่าน... (15 ม.ค. 51) 
รับบัตรนักศึกษา... (11 ม.ค. 51) 
ประชาสัมพันธ์..จ้า..แผ่นพับทะเบียน ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ ออกวางแผงแล้ววันนี้..อย่าลืมไปอ่านกันนะจ๊ะ..... (7 ม.ค. 51) 
รับบัตรนักศึกษา... (4 ม.ค. 51) 
มติคณะกรรมการประจำคณะ เรื่องการขอเลื่อนสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2550... (4 ม.ค. 51) 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีและเฉลยคำถาม ปีที่ 2 ฉบับที 6 ประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค. 50... (3 ม.ค. 51) 
ประกาศ..รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกิน หรือน้อยกว่ากำหนด ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๐... (2 ม.ค. 51) 
นางสาวปรีญารัตน์ สิทธา ติดต่อทะเบียนด่วน...เรื่องการถอนวิชาเรียน ภาค ๒/๒๕๕๐... (21 ธ.ค. 50) 
นักศึกษาทุกคนต้องตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บ ภาค 2/2550 (สำคัญมาก ทุกคนต้องอ่านรายละเอียด มิฉะนั้นจะไม่ได้เข้าสอบ) ประกาศครั้งที่ 2... (19 ธ.ค. 50) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อชำระเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ภาค ๒/๒๕๕๐ ... (19 ธ.ค. 50) 
รายชื่อนักศึกษาที่คำร้องลงทะเบียนเรียนเกิน หรือน้อยกว่ากำหนดมีปัญหา...... (19 ธ.ค. 50) 
มติการขอเลื่อนสอบไล่ กรณีนายนฤชิต สงสุวรรณ์ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๐... (17 ธ.ค. 50) 
รับบัตรนักศึกษา... (14 ธ.ค. 50) 
ประกาศ การขอคืนเงินกรณีรายวิชาปิด... (13 ธ.ค. 50) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th