งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 1281 - 1300 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 65/74
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๐... (23 พ.ย. 50) 
นักศึกษาทุกคนต้องตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บ ภาค 2/2550 (สำคัญมาก ทุกคนต้องอ่านรายละเอียด มิฉะนั้นจะไม่ได้เข้าสอบ)... (22 พ.ย. 50) 
ขอพบ 1.นายเอกลักษณ์ ยาอีด/2.น.ส.สุภานี พรหมเสน/3.น.ส.สิตานัน จันอินทร์/4.น.ส.กรรณการ์ คงวาริน ด่วน! เรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายการลงทะเบียน ... (20 พ.ย. 50) 
ขอพบ นางสาวอรวรรณ สีทองจัน รหัส 5040111402 นักศึกษาชั้นปีที่1 ด่วน... (19 พ.ย. 50) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้...ติดต่อทะเบียนด่วน...เรื่องการลงทะเบียนเรียนเพิ่มกรณีพิเศษ ภาค2/2550... (15 พ.ย. 50) 
นายนเรศ รัตนกรีฑากุล ติดต่อทะเบียน...ด่วน..... (13 พ.ย. 50) 
รับบัตรนักศึกษา... (13 พ.ย. 50) 
ประกาศ(นักศึกษาที่หักบัญชีทุกคนต้องอ่านรายละเอียด สำคัญมาก ) เรื่อง รายการชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารฯ ภาค ๒/๒๕๕๐... (12 พ.ย. 50) 
ประกาศ เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก ภาค 2/2550... (11 พ.ย. 50) 
รายชื่อนักศึกษาที่คำร้องลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาคการศึกษาที่ 2/2550 ...มีปัญหา..... (9 พ.ย. 50) 
นักศึกษาทุกคนตรวจสอบผลการลงทะเบียน 2/2550 และค่าใช้จ่ายได้ที่ https://regist.surat.psu.ac.th/... (8 พ.ย. 50) 
ด่วน...ขอพบนางสาวเบญจมาศ ทิพย์อักษร และนางสาวรุ่งตะวัน จารุลักขณา เรื่องบัตรนักศึกษา... (5 พ.ย. 50) 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแผ่นพับทะเบียน ฉบับที่ 5 ประจำเดือน ก.ย.- ต.ค.50... (5 พ.ย. 50) 
นศ.ชั้นปีที่ 4 ที่กรอกสน. 1-2 ผ่านเวบไม่เรียบร้อย ให้กรอกอีกครั้ง เดือนกุมภาพันธ์... (5 พ.ย. 50) 
นักศึกษาที่กักตัวสอบทุกคน ให้ตรวจสอบผลการลงทะเบียนอีกครั้งในวันที่ 5 พ.ย. 2550... (2 พ.ย. 50) 
นางสาวตรีรัตน์ สุวรรณ์สมบูรณ์ ติดต่อ ทะเบียน เรื่องกักตัวสอบ... (2 พ.ย. 50) 
ประกาศ เรื่อง การชำระค่าปรับ กรณีลงทะเบียนเรียนสาย สำหรับ นศ.ปี 1 (รหัส 50)... (2 พ.ย. 50) 
นักศึกษาหลักสูตร วท.บ. ผลิตกรรมชีวภาพ ตรวจสอบรายวิชาชีพเลือกตามหลักสูตรด้วย ... (2 พ.ย. 50) 
เปลี่ยนแปลงห้องเรียนวิชา 927-424 และ 923-446 ตรวจสอบทางเวบไซต์... (31 ต.ค. 50) 
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบผลการเรียน1/2550 ได้แล้ว (กรุณาอ่านรายละเอียดในประกาศด้วย สำคัญมาก)... (31 ต.ค. 50) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th