งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562  
แสดงรายการที่ 1281 - 1300 จากทั้งหมด 1428 รายการหน้า 65/72
ประกาศการขึ้นทะเบียนบัณฑิตสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จ...ภาคการศึกษา1และ2 ปีการศึกษา 2550... (27 ก.ย. 50) 
นายวสันต์ ศรีขวัญ ติดต่อทะเบียน...ด่วน..... (25 ก.ย. 50) 
ประกาศ ..นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2550... (25 ก.ย. 50) 
รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีชื่อเข้าสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2550... (25 ก.ย. 50) 
ขอพบนักศึกษา ด่วนที่สุด รหัสปี 47 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง... (14 ก.ย. 50) 
ด่วนมาก....นายธราพงษ์ ปราบกรี ติดต่อทะเบียน..เรื่องการเปลี่ยนแปลงประเภทการลงทะเบียน... (13 ก.ย. 50) 
แจ้งมติการขอเลื่อนสอบ ภาค 1/2550 กรณีนายปกรณ์ คงเลิศ... (11 ก.ย. 50) 
ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2550... (11 ก.ย. 50) 
การเลือกวิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550... (4 ก.ย. 50) 
ประกาศการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550... (4 ก.ย. 50) 
แจ้งมติคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีและการจัดการ กรณีการขอเลื่อนสอบนางสาววรุณยุภา สุริยวงศ์... (4 ก.ย. 50) 
รายชื่อผู้โชคดี จากการร่วมตอบคำถามกับแผ่นพับทะเบียน ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ก.ค.-ส.ค. 2550... (3 ก.ย. 50) 
ขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้..ด่วน..เรื่องลงทะเบียนเรียนโดยที่จำนวนหน่วยกิตไม่ถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนด... (3 ก.ย. 50) 
รายชื่อนักศึกษาที่มีปัญหา เรื่องการถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ w ภาค 1/2550... (3 ก.ย. 50) 
เรื่องการตรวจสอบการถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ W ภาค 1/2550... (31 ส.ค. 50) 
ด่วนมาก สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาค 1/2550... (30 ส.ค. 50) 
นางสาวสุภาวดี บุญเดช ติดต่อรับบัตรนักศึกษา ที่ทะเบียนและประมวลผล...... (29 ส.ค. 50) 
ขอพบนางสาววนิสา จันทมัตตุการ ติดต่อทะเบียนด่วน... (28 ส.ค. 50) 
เปรียบเทียบปฏิทิน ปีการศึกษา 2550 ภาค2/2550 และ 3/2550... (27 ส.ค. 50) 
ประกาศ เรื่อง การเขียนหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก... (24 ส.ค. 50) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th