งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 1301 - 1320 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 66/74
ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนรายวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรมยาง... (30 ต.ค. 50) 
นักศึกษาที่จ่ายเงินค่าหน่วยกิตไม่ถูกต้อง ภาค 1/2550 ... (29 ต.ค. 50) 
มติคณะกรรมการประจำคณะ เรื่องการขอเลื่อนสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 /2550... (29 ต.ค. 50) 
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและการจัดการ ตรวจสอบผลการเรียน1/2550 ได้แล้ว (กรุณาอ่านรายละเอียดในประกาศด้วย)... (29 ต.ค. 50) 
รับบัตรนักศึกษา... (26 ต.ค. 50) 
ข้อปฏิบัติ การลงทะเบียนสาย เพิ่ม-ถอนวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550... (24 ต.ค. 50) 
ประกาศ...นักศึกษาที่กักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2550... (24 ต.ค. 50) 
นางสาวศิริวรรณ ลิ่มพันธ์ ติดต่อกิจกรรมทะเบียนฯ ด่วนที่สุด... (18 ต.ค. 50) 
ขอพบนางสาวชุลีพร อิสโร ... (16 ต.ค. 50) 
นายภูตะวัน สุปรานนท์ ติดต่อทะเบียน...เรื่อง การลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ภาค 1/2550... (10 ต.ค. 50) 
รับบัตรนักศึกษา... (10 ต.ค. 50) 
ประกาศ ขอพบ นางสาวชุลีพร อิสโร เรื่องรายวิชาเทียบโอน... (8 ต.ค. 50) 
นายศุภโชค ปิยกาญจน์ ติดต่อทะเบียนด่วน...เรื่องการลงทะเบียนเรียนใหม่ ภาค 1/2550... (5 ต.ค. 50) 
การลงทะเบียนไม่ได้ เนื่องจาก การป้อนข้อมูล สน.1-2 ไม่สมบูรณ์ ดำเนินการดังนี้... (5 ต.ค. 50) 
นักศึกษาทุกคนต้องอ่าน...สำคัญมาก..ระยะเวลาในการลงทะเบียน ภาค 2/2550... (3 ต.ค. 50) 
รายชื่อนักศึกษากักตัวสอบที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2550 เนื่องจากข้อมูล สน. 1-2 ไม่สมบูรณ์... (3 ต.ค. 50) 
มติคณะกรรมการประจำคณะ กรณีนางสาววรุณยุภา สุริยะวงศ์... (3 ต.ค. 50) 
รับบัตรนักศึกษา... (3 ต.ค. 50) 
ด่วนมาก....ขอพบนายสุธรรม พูลพงษ์ ที่ทะเบียน เรื่องลงทะเบียนเรียนใหม่ ภาค 1/2550... (3 ต.ค. 50) 
ประกาศขอพบ นายเปรมศักดิ์ สารานพกุล ..........ด่วน....... (3 ต.ค. 50) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th