งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 1301 - 1320 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 66/73
การลงทะเบียนไม่ได้ เนื่องจาก การป้อนข้อมูล สน.1-2 ไม่สมบูรณ์ ดำเนินการดังนี้... (5 ต.ค. 50) 
นักศึกษาทุกคนต้องอ่าน...สำคัญมาก..ระยะเวลาในการลงทะเบียน ภาค 2/2550... (3 ต.ค. 50) 
รายชื่อนักศึกษากักตัวสอบที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2550 เนื่องจากข้อมูล สน. 1-2 ไม่สมบูรณ์... (3 ต.ค. 50) 
มติคณะกรรมการประจำคณะ กรณีนางสาววรุณยุภา สุริยะวงศ์... (3 ต.ค. 50) 
รับบัตรนักศึกษา... (3 ต.ค. 50) 
ด่วนมาก....ขอพบนายสุธรรม พูลพงษ์ ที่ทะเบียน เรื่องลงทะเบียนเรียนใหม่ ภาค 1/2550... (3 ต.ค. 50) 
ประกาศขอพบ นายเปรมศักดิ์ สารานพกุล ..........ด่วน....... (3 ต.ค. 50) 
สำคัญมาก...สรุปข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน ภาค 2/2550... (2 ต.ค. 50) 
นายชัยณรงค์ แซ่เตียว ติดต่อทะเบียน เรื่อง การลงทะเบียนเรียนสาย ภาค 1/2550... (2 ต.ค. 50) 
ขอพบนายเฉลิมพล จุลเพชร ด่วนที่สุด... (1 ต.ค. 50) 
รับบัตรนักศึกษา... (28 ก.ย. 50) 
ประกาศการขึ้นทะเบียนบัณฑิตสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จ...ภาคการศึกษา1และ2 ปีการศึกษา 2550... (27 ก.ย. 50) 
นายวสันต์ ศรีขวัญ ติดต่อทะเบียน...ด่วน..... (25 ก.ย. 50) 
ประกาศ ..นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2550... (25 ก.ย. 50) 
รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีชื่อเข้าสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2550... (25 ก.ย. 50) 
ขอพบนักศึกษา ด่วนที่สุด รหัสปี 47 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง... (14 ก.ย. 50) 
ด่วนมาก....นายธราพงษ์ ปราบกรี ติดต่อทะเบียน..เรื่องการเปลี่ยนแปลงประเภทการลงทะเบียน... (13 ก.ย. 50) 
แจ้งมติการขอเลื่อนสอบ ภาค 1/2550 กรณีนายปกรณ์ คงเลิศ... (11 ก.ย. 50) 
ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2550... (11 ก.ย. 50) 
การเลือกวิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550... (4 ก.ย. 50) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th