งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562  
แสดงรายการที่ 1321 - 1340 จากทั้งหมด 1428 รายการหน้า 67/72
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน ที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา/สมุดบัญชีธนาคาร ติดต่อรับบัตรภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2550 นี้เท่านั้น... (1 ส.ค. 50) 
ขอพบนางสาวนาฎยา เย็นเพชร ที่กิจกรรมทะเบียนด่วน...... (1 ส.ค. 50) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ติดต่อรับสมุดบัญชีและบัตรนักศึกษา... (26 ก.ค. 50) 
รับบัตรนักศึกษา... (26 ก.ค. 50) 
ตรวจสอบตารางสอบ 1/2550 ได้แล้ว... (25 ก.ค. 50) 
นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่ติว ติดต่อทะเบียนด่วน................ (24 ก.ค. 50) 
ประกาศ การขอคืนเงินรายวิชาปิด... (23 ก.ค. 50) 
ขอพบนางสาวนาฏยา เย็นเพชร ด่วนที่สุด... (23 ก.ค. 50) 
รับบัตรนักศึกษา... (20 ก.ค. 50) 
นายเฉลิมพล จุลเพชร ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล ด่วนที่สุด... (19 ก.ค. 50) 
แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษากักตัวสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2550... (16 ก.ค. 50) 
การดำเนินการกรณีนักศึกษาไม่มีชื่อเข้าสอบ (ด่วนที่สุด ทุกคนต้องอ่าน)... (16 ก.ค. 50) 
การขอรับรองผลการเรียนที่พิมพ์(print) มาจากเว็บไซต์... (12 ก.ค. 50) 
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับป้อนประวัติสน. 1-2 ผ่านเวบ ทุกคน... (10 ก.ค. 50) 
ประกาศ ขอพบนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ดังรายชื่อต่อไปนี้... (6 ก.ค. 50) 
การดำเนินการกรณีหักบัญชีภาค 1/2550 ไม่ได้ หรือไม่ชำระเงินภายในเวลาที่ผ่อนผัน (ด่วนที่สุด ทุกคนต้องอ่าน)... (6 ก.ค. 50) 
นักศึกษาลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ภาค 3/2549... (3 ก.ค. 50) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษา ป.ตรี ที่ลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาค1/2550... (30 มิ.ย. 50) 
นางสาวจิตราวดี จิตรตรง ตรวจสอบการป้อน สน. 1-2 ด่วน... (30 มิ.ย. 50) 
นางสาวปวิตรา สุขพรหม ตรวจสอบผลการเรียนภาค 3/2549 ด่วน... (28 มิ.ย. 50) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th