งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 1321 - 1340 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 67/73
ประกาศการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550... (4 ก.ย. 50) 
แจ้งมติคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีและการจัดการ กรณีการขอเลื่อนสอบนางสาววรุณยุภา สุริยวงศ์... (4 ก.ย. 50) 
รายชื่อผู้โชคดี จากการร่วมตอบคำถามกับแผ่นพับทะเบียน ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ก.ค.-ส.ค. 2550... (3 ก.ย. 50) 
ขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้..ด่วน..เรื่องลงทะเบียนเรียนโดยที่จำนวนหน่วยกิตไม่ถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนด... (3 ก.ย. 50) 
รายชื่อนักศึกษาที่มีปัญหา เรื่องการถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ w ภาค 1/2550... (3 ก.ย. 50) 
เรื่องการตรวจสอบการถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ W ภาค 1/2550... (31 ส.ค. 50) 
ด่วนมาก สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาค 1/2550... (30 ส.ค. 50) 
นางสาวสุภาวดี บุญเดช ติดต่อรับบัตรนักศึกษา ที่ทะเบียนและประมวลผล...... (29 ส.ค. 50) 
ขอพบนางสาววนิสา จันทมัตตุการ ติดต่อทะเบียนด่วน... (28 ส.ค. 50) 
เปรียบเทียบปฏิทิน ปีการศึกษา 2550 ภาค2/2550 และ 3/2550... (27 ส.ค. 50) 
ประกาศ เรื่อง การเขียนหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก... (24 ส.ค. 50) 
ประกาศ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมธนาคาร 20 บาท... (24 ส.ค. 50) 
ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550... (24 ส.ค. 50) 
นางสาวดาวรุ่ง พูลทรัพย์ ติดต่อทะเบียนด่วน...... (24 ส.ค. 50) 
ขอพบนางสาววรุณยุภา สุริยะวงศ์ ที่กิจกรรมทะเบียนและประมวลผลด่วน........ (24 ส.ค. 50) 
ประกาศ กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2550... (22 ส.ค. 50) 
รับบัตรนักศึกษา... (22 ส.ค. 50) 
ประกาศรายวิชาจำกัดจำนวนรับ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550... (22 ส.ค. 50) 
นางสาวนูวัสนี อีซอ ติดต่อทะเบียนด่วน... (16 ส.ค. 50) 
แนวปฏิบัติในการถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญญลักษณ์ W... (16 ส.ค. 50) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th