งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 1341 - 1360 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 68/73
ขั้นตอนในการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ ภาคการศึกษาที่ 2/2550... (16 ส.ค. 50) 
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ผ่านเว็บ ภาคการศึกษาที่ 2/2550... (16 ส.ค. 50) 
ประกาศคืนเงินค่าหน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1/2550... (16 ส.ค. 50) 
รายชื่อนักศึกษาที่ต้องชำระค่าหน่วยกิตเพิ่ม ภาคการศึกษาที่ 1/2550... (16 ส.ค. 50) 
นางสาวศิริวรรณ แย้มผล ติดต่อทะเบียน...ด่วน..... (14 ส.ค. 50) 
อาจารย์ที่ปรึกษาดูข้อมูลสน. 1-2 ผ่านเวบ... (11 ส.ค. 50) 
มติกรรมการประจำคณะ เรื่องการขอเลื่อนสอบ กรณีนายวีรยุทธ คงเทพ... (9 ส.ค. 50) 
การขอเลื่อนสอบ สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและการจัดการ... (9 ส.ค. 50) 
ประกาศด่วนมาก....สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาค 1/2550 ... (8 ส.ค. 50) 
นางสาวฮานี เจ๊ะลอ ติดต่อทะเบียน...ด่วน... (3 ส.ค. 50) 
ขอพบนายเฉลิมพล จุลเพชร ด่วนที่สุด เรื่องผลการเรียน2/2549... (2 ส.ค. 50) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน ที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา/สมุดบัญชีธนาคาร ติดต่อรับบัตรภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2550 นี้เท่านั้น... (1 ส.ค. 50) 
ขอพบนางสาวนาฎยา เย็นเพชร ที่กิจกรรมทะเบียนด่วน...... (1 ส.ค. 50) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ติดต่อรับสมุดบัญชีและบัตรนักศึกษา... (26 ก.ค. 50) 
รับบัตรนักศึกษา... (26 ก.ค. 50) 
ตรวจสอบตารางสอบ 1/2550 ได้แล้ว... (25 ก.ค. 50) 
นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่ติว ติดต่อทะเบียนด่วน................ (24 ก.ค. 50) 
ประกาศ การขอคืนเงินรายวิชาปิด... (23 ก.ค. 50) 
ขอพบนางสาวนาฏยา เย็นเพชร ด่วนที่สุด... (23 ก.ค. 50) 
รับบัตรนักศึกษา... (20 ก.ค. 50) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th