งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 1361 - 1380 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 69/74
การขอเลื่อนสอบ สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและการจัดการ... (9 ส.ค. 50) 
ประกาศด่วนมาก....สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาค 1/2550 ... (8 ส.ค. 50) 
นางสาวฮานี เจ๊ะลอ ติดต่อทะเบียน...ด่วน... (3 ส.ค. 50) 
ขอพบนายเฉลิมพล จุลเพชร ด่วนที่สุด เรื่องผลการเรียน2/2549... (2 ส.ค. 50) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน ที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา/สมุดบัญชีธนาคาร ติดต่อรับบัตรภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2550 นี้เท่านั้น... (1 ส.ค. 50) 
ขอพบนางสาวนาฎยา เย็นเพชร ที่กิจกรรมทะเบียนด่วน...... (1 ส.ค. 50) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ติดต่อรับสมุดบัญชีและบัตรนักศึกษา... (26 ก.ค. 50) 
รับบัตรนักศึกษา... (26 ก.ค. 50) 
ตรวจสอบตารางสอบ 1/2550 ได้แล้ว... (25 ก.ค. 50) 
นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่ติว ติดต่อทะเบียนด่วน................ (24 ก.ค. 50) 
ประกาศ การขอคืนเงินรายวิชาปิด... (23 ก.ค. 50) 
ขอพบนางสาวนาฏยา เย็นเพชร ด่วนที่สุด... (23 ก.ค. 50) 
รับบัตรนักศึกษา... (20 ก.ค. 50) 
นายเฉลิมพล จุลเพชร ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล ด่วนที่สุด... (19 ก.ค. 50) 
แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษากักตัวสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2550... (16 ก.ค. 50) 
การดำเนินการกรณีนักศึกษาไม่มีชื่อเข้าสอบ (ด่วนที่สุด ทุกคนต้องอ่าน)... (16 ก.ค. 50) 
การขอรับรองผลการเรียนที่พิมพ์(print) มาจากเว็บไซต์... (12 ก.ค. 50) 
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับป้อนประวัติสน. 1-2 ผ่านเวบ ทุกคน... (10 ก.ค. 50) 
ประกาศ ขอพบนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ดังรายชื่อต่อไปนี้... (6 ก.ค. 50) 
การดำเนินการกรณีหักบัญชีภาค 1/2550 ไม่ได้ หรือไม่ชำระเงินภายในเวลาที่ผ่อนผัน (ด่วนที่สุด ทุกคนต้องอ่าน)... (6 ก.ค. 50) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th