งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 121 - 140 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 7/74
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบกลางภาค 2/2559... (7 มี.ค. 60) 
ประกาศ..รายชื่อ นศ.ที่กักตัวสอบกลางภาค 2/2559... (7 มี.ค. 60) 
การขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2/2559 ... (1 ก.พ. 60) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2559 (ครั้งที่ 4)... (30 ม.ค. 60) 
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาคการศึกษาที่ 2/2559... (30 ม.ค. 60) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2559 (ครั้งที่ 1)... (7 ธ.ค. 59) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2559 (ครั้งที่ 4)... (7 ธ.ค. 59) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2559 (ครั้งที่ 3)...... ... (29 พ.ย. 59) 
กำหนดวันลงชื่อปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาครึ่งหนึ่ง สำหรับนักศึกษาเกินหลักสูตร ภาค 2/2559... (24 พ.ย. 59) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2559... (18 พ.ย. 59) 
ประกาศ...รายชื่อนักศึกษาที่กักตัวสอบไล่ ภาค 1/2559... (15 พ.ย. 59) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2559 (ครั้งที่ 2)...... (10 พ.ย. 59) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2559 (ครั้งที่ 1)...... (3 พ.ย. 59) 
ด่วนที่สุด....นายกษิดิ์เดช คนเรียน ติดต่องานทะเบียนฯ ภายในวันที่ 28 ต.ค. 2559 ก่อนเวลา 16.30 น.... (28 ต.ค. 59) 
การขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2559... (4 ต.ค. 59) 
ประกาศ...รายชื่ออาจารย์คุมกักตัวสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559... (16 ก.ย. 59) 
ประกาศ...รายชื่อนักศึกษาที่กักตัวสอบกลางภาค 1/2559... (15 ก.ย. 59) 
รายชื่อนักศึกษาไม่มีชื่อเข้าสอบกลางภาค 1/2559 เนื่องจากมีปัญหาเรื่องลงทะเบียนเรียน... (12 ก.ย. 59) 
การลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาคการศึกษาที่ 1/2559... (24 ส.ค. 59) 
ประกาศผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (08.59 น.) ตรวจสอบทางระบบสารสนเทศนักศึกษา และโปรดอ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง..... (3 ส.ค. 59) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th