งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561  
แสดงรายการที่ 1381 - 1400 จากทั้งหมด 1420 รายการหน้า 70/71
เปลี่ยนแปลงตารางเรียน2/2549... (8 ก.ย. 49) 
เปลี่ยนแปลงตารางเรียน2/2549... (5 ก.ย. 49) 
ขอพบนักศึกษา รหัส 47-48 ที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา ด่วนที่สุด... (4 ก.ย. 49) 
ขอพบนักศึกษาทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม... (30 ส.ค. 49) 
ข้อปฏิบัติของบัณฑิต มหาบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร... (11 ส.ค. 49) 
การเทียบโอน/รับโอนรายวิชา กรณีย้ายคณะ/ประเภทวิชา หรือสาขาวิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2547... (10 ส.ค. 49) 
ด่วน...ขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ที่กิจกรรมทะเบียนและประมวลผล... (9 ส.ค. 49) 
รายนามผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2548... (4 ส.ค. 49) 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ปีการศึกษา 2548... (19 ก.ค. 49) 
เปลี่ยนแปลงตารางสอบกลางภาค รายวิชา 926-353 Database Mgt... (14 ก.ค. 49) 
นายณัฐพงศ์ มัธยม ติดต่องานทะเบียนด่วนที่สุด... (5 ก.ค. 49) 
เปลี่ยนแปลงวัน เวลา สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2549... (28 มิ.ย. 49) 
ขอพบนางสาวรัตติยา ดาหมาด ที่งานทะเบียนและประมวลผลด่วนค่ะ... (28 มิ.ย. 49) 
ตรวจสอบค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549... (23 มิ.ย. 49) 
เปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค รายวิชา 926-452 MIT... (5 มิ.ย. 49) 
ขอพบนางสาววิภาวรรณ วิทยานุกูล... (28 พ.ค. 49) 
ด่วน!...นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล ... (10 พ.ค. 49) 
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2548... (8 พ.ค. 49) 
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2549... (3 พ.ค. 49) 
ประกาศฯ การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2549... (3 พ.ค. 49) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th