งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562  
แสดงรายการที่ 1381 - 1400 จากทั้งหมด 1429 รายการหน้า 70/72
เปลี่ยนแปลงตารางสอบ รายวิชา 926-354 Data Comm. & Network Systems... (27 พ.ย. 49) 
รับบัตรนักศึกษา... (21 พ.ย. 49) 
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาค 2/2549... (1 พ.ย. 49) 
นักศึกษารหัส 49 ส่งหลักฐานเพิ่มเติม ด่วนที่สุด... (21 ก.ย. 49) 
ด่วนที่สุด.....นักศึกษารหัส 46 ทุกคน... (18 ก.ย. 49) 
เปลี่ยนแปลงตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2549... (18 ก.ย. 49) 
นางสาวจารีย์ เงินถาวร ติดต่อทะเบียน ด่วน เรื่องการขอกักตัวสอบ ภาค 2/2549... (12 ก.ย. 49) 
ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2549 ติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่กิจกรรมทะเบียนและประมวลผล... (11 ก.ย. 49) 
ขอพบ นส.นงลักษณ์ หนูดวง ด่วนที่สุด... (8 ก.ย. 49) 
เปลี่ยนแปลงตารางเรียน2/2549... (8 ก.ย. 49) 
เปลี่ยนแปลงตารางเรียน2/2549... (5 ก.ย. 49) 
ขอพบนักศึกษา รหัส 47-48 ที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา ด่วนที่สุด... (4 ก.ย. 49) 
ขอพบนักศึกษาทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม... (30 ส.ค. 49) 
ข้อปฏิบัติของบัณฑิต มหาบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร... (11 ส.ค. 49) 
การเทียบโอน/รับโอนรายวิชา กรณีย้ายคณะ/ประเภทวิชา หรือสาขาวิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2547... (10 ส.ค. 49) 
ด่วน...ขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ที่กิจกรรมทะเบียนและประมวลผล... (9 ส.ค. 49) 
รายนามผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2548... (4 ส.ค. 49) 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ปีการศึกษา 2548... (19 ก.ค. 49) 
เปลี่ยนแปลงตารางสอบกลางภาค รายวิชา 926-353 Database Mgt... (14 ก.ค. 49) 
นายณัฐพงศ์ มัธยม ติดต่องานทะเบียนด่วนที่สุด... (5 ก.ค. 49) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th