งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 1401 - 1420 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 71/74
ขอพบนางสาวศศิธร ภมรนาค ด่วนที่สุด เรื่องการสำเร็จการศึกษา... (5 มิ.ย. 50) 
รับบัตรนักศึกษา... (4 มิ.ย. 50) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อทะเบียน...ด่วน..ก่อนวันที่ 8 มิ.ย. 2550... (4 มิ.ย. 50) 
ขอพบนางสาวสายบัว กล้าแจ้ง... (1 มิ.ย. 50) 
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนกรณีพิเศษ ตั้งแต่ภาคการศึกษา 2/2550... (1 มิ.ย. 50) 
ผลการขอเลื่อบสอบไล่ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2549... (1 มิ.ย. 50) 
ขอพบนางสาวพนิดา หลีโก๊ะ ด่วนที่สุด... (1 มิ.ย. 50) 
การเปลี่ยนแปลงตารางเรียน 1/2550... (31 พ.ค. 50) 
ข้อปฎิบัติของนักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม-ถอนวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550 (สำหรับนักศึกษารหัส ก่อน 50)... (25 พ.ค. 50) 
นางสาวศศิธร ภมรนาค ติดต่อด่วนที่สุด... (14 มี.ค. 50) 
กำหนดรับเอกสารสำคัญนักศึกษาจบภาค 2/2549... (6 มี.ค. 50) 
ประกาศ กำหนดการขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา... (2 มี.ค. 50) 
รับบัตรนักศึกษา... (2 มี.ค. 50) 
ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน(เพิ่มเติม) ภาคฤดูร้อน/2549... (21 ก.พ. 50) 
แก้ไขปฏิทินการศึกษานักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2550... (30 ม.ค. 50) 
ประกาศการเพิ่ม-ถอนวิชาเรียนและการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2549 และภาคการศึกษาที่ 1/2550... (25 ม.ค. 50) 
ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บภาคฤดูร้อน/2549 และภาคการศึกษาที่1/2550... (25 ม.ค. 50) 
ประกาศฯ การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2550... (17 ม.ค. 50) 
ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียน 1/2550... (15 ม.ค. 50) 
ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียน 1/2550... (12 ม.ค. 50) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th