งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562  
แสดงรายการที่ 1421 - 1429 จากทั้งหมด 1429 รายการหน้า 72/72
แจ้งรายชื่อยกเลิก การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2548 วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2549 ที่งานทะเบียนและประมวลผล... (1 ก.พ. 49) 
รายวิชาเปิดเพิ่ม 3/2548 และ 1/2549 ครั้งที่ 1... (31 ม.ค. 49) 
ดูรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนผ่านเวบ... (26 ต.ค. 48) 
ประกาศ!! ด่วนมาก..นักศึกษาที่ยังไม่ได้เปลี่ยนรหัสนักศึกษา ในทะเบียนประวัติ สน.1-2... (23 ส.ค. 48) 
ส่งเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษาของนักศึกษา ป.โท เพิ่มเติม ด่วน... (4 ก.ค. 48) 
ป้อนข้อมูลประวัติส่วนตัวของนักศึกษาได้ที่นี่ ตั้งแต่วันนี้ ถึง สิ้นเดือนกรกฎาคม 2548... (16 มิ.ย. 48) 
การยกเลิกการลงทะเบียน... (29 เม.ย. 48) 
ข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการลงทะเบียนเรียน... (18 เม.ย. 48) 
คู่มือการใช้งานระบบการลงทะเบียนผ่าน Web... (18 เม.ย. 48) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ]

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th