งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563  
แสดงรายการที่ 1441 - 1460 จากทั้งหมด 1498 รายการหน้า 73/75
แก้ไขปฏิทินการศึกษานักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2550... (30 ม.ค. 50) 
ประกาศการเพิ่ม-ถอนวิชาเรียนและการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2549 และภาคการศึกษาที่ 1/2550... (25 ม.ค. 50) 
ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บภาคฤดูร้อน/2549 และภาคการศึกษาที่1/2550... (25 ม.ค. 50) 
ประกาศฯ การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2550... (17 ม.ค. 50) 
ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียน 1/2550... (15 ม.ค. 50) 
ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียน 1/2550... (12 ม.ค. 50) 
ตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอบ 1/2550... (5 ม.ค. 50) 
ผลการพิจารณาการเทียบโอน/รับโอนรายวิชา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4... (28 ธ.ค. 49) 
ด่วน...น.ส.เพียงรวี วงษ์สกุล น.ส.นูร์รุสดา หามะ และนายวสันต์ ศรีขวัญ ติดต่อรับใบนำชำระเงินที่กิจกรรมทะเบียนและประมวลผล ... (28 พ.ย. 49) 
เปลี่ยนแปลงตารางสอบ รายวิชา 926-354 Data Comm. & Network Systems... (27 พ.ย. 49) 
รับบัตรนักศึกษา... (21 พ.ย. 49) 
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาค 2/2549... (1 พ.ย. 49) 
นักศึกษารหัส 49 ส่งหลักฐานเพิ่มเติม ด่วนที่สุด... (21 ก.ย. 49) 
ด่วนที่สุด.....นักศึกษารหัส 46 ทุกคน... (18 ก.ย. 49) 
เปลี่ยนแปลงตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2549... (18 ก.ย. 49) 
นางสาวจารีย์ เงินถาวร ติดต่อทะเบียน ด่วน เรื่องการขอกักตัวสอบ ภาค 2/2549... (12 ก.ย. 49) 
ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2549 ติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่กิจกรรมทะเบียนและประมวลผล... (11 ก.ย. 49) 
ขอพบ นส.นงลักษณ์ หนูดวง ด่วนที่สุด... (8 ก.ย. 49) 
เปลี่ยนแปลงตารางเรียน2/2549... (8 ก.ย. 49) 
เปลี่ยนแปลงตารางเรียน2/2549... (5 ก.ย. 49) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: regist.srt@gmail.com
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th