งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 141 - 160 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 8/74
กำหนดลงทะเบียนเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559... (2 ส.ค. 59) 
ประกาศผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2558 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (14.33 น.) ตรวจสอบทางระบบสารสนเทศนักศึกษา และโปรดอ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง... (28 ก.ค. 59) 
ประกาศ...รายวิชาจำกัดจำนวน ภาคการศึกษาที่ 1/2559... (22 ก.ค. 59) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2558 ครั้งที่ 5...... (7 ก.ค. 59) 
ระบบตรวจสอบหนี้สิน(กรณีขอเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น หนังสือรับรองความเป็นนักศึกษา/ใบประมวลผลฯลฯ)... (30 มิ.ย. 59) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2558 ครั้งที่ 4... (2 มิ.ย. 59) 
รายงานลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาคฤดูร้อน/2558... (30 พ.ค. 59) 
การกำหนดวันสุดท้ายของการส่งระดับคะแนนทุกรายวิชาเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558... (26 พ.ค. 59) 
ประกาศผลการศึกษา ภาค 2/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ (11.28 น.) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (13.26 น.) ตรวจสอบทางระบบสารสนเทศนักศึกษา และโปรดอ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ... (24 พ.ค. 59) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2558 ครั้งที่ 3... (24 พ.ค. 59) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2558 ครั้งที่ 2... (12 พ.ค. 59) 
การลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขตที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีของนักศึกษาวิทยาเขตตรัง ภาคฤดูร้อน/2558... (4 พ.ค. 59) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2558 ครั้งที่ 1... (2 พ.ค. 59) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2558 ครั้งที่ 4... (2 พ.ค. 59) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2558 ครั้งที่ 3...... ... (29 เม.ย. 59) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2558... (12 เม.ย. 59) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2558 ครั้งที่ 2...... (7 เม.ย. 59) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2558 ครั้งที่ 1... (31 มี.ค. 59) 
รายงานการถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ W ไม่สมบูรณ์ ภาค 2/2558... (25 มี.ค. 59) 
ประกาศ เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กรุณาอ่านรายละเอียด... (2 มี.ค. 59) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th